Jelentkezési felhívás

Jelentkezési felhívás

a Szegedi Tudományegyetem ÁOK és BTK

2016-17 – es tanévben induló

“Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus” szakképzésére

A képzésről:

A szakképzés célja: Olyan szakpszichológusok képzése, akik az egészségügy területén – elsődlegesen a szomatikus betegellátásban, prevencióban és rehabilitációban – vesznek részt a hatékonyabb betegségmegelőzés és a gyógyító munka megvalósításában, az alap- és szakellátásban egyaránt.

Jogszabályi háttér: 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

Képzési idő: 36 hónap (4 + 2 félév)

Képzési idő: 36 hónap (4 + 2 félév)

1-4. félév:

– Előadások és tantermi gyakorlatok (heti 8 óra, péntekenként)

– Klinikai bázisgyakorlatok akkreditált gyakorlóhelyeken (40 óra/félév)

– Kötelező szupervízió – intézmény által szervezetten, vagy egyénileg – (heti 1 óra)

5-6. félév:

– bázisgyakorlatok, kötelező szupervízió, szakvizsga

A képzés a 6. félév végén alapszakvizsgával zárul. A szakvizsgával megszerzett szakképesítés: „Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus”

Képzési forma: rezidens (államilag finanszírozott) és költségtérítéses

A költségtérítés díja: 180 000 Ft /félév

A jelentkezés feltétele:

Pszichológus oklevél (2006 előtti felsőoktatási rendszerben), vagy MA/MSc szintű pszichológus oklevél (többciklusú felsőoktatási rendszerben).

Szakirányú munkahelyen történő folyamatos munkavégzés szükséges! A rezidensek foglalkoztatása a képzőhely (SZTE) ellátó intézményeiben történik.

Felvételi interjú: A jelentkezőknek felvételi interjún kell résztvenniük, melyre előreláthatólag 2016. szeptember első felében kerül sor.

Jelentkezés:

Postai úton, Jelentkezési lap beküldésével, mely letölthető:

http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/alapkepzes-elso/alkalmazott

A jelentkezési lap kötelező mellékletei:

Pszichológus oklevél másolat, rövid szakmai önéletrajz, motivációs levél

A jelentkezési lapot a következő címre kérjük postai úton elküldeni:

SZTE SZAKK Szak- és Továbbképzési Központ

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 97.

A borítékon kérjük feltüntetni:

„Alkalmazott egészségpszichológiai szakképzés”

A jelentkezési lap és mellékletei postára adásának

határideje:

2016. augusztus 25.