Az Intézet története

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő Pszichológiai Intézet Magyarország legrégebben megszervezett pszichológiai intézetének, az 1929-ben megalapított és Várkonyi Hildebrand Dezső által vezetett Pedagógiai Lélektani Intézetnek az utódintézménye. Az elmúlt évtizedek viharos történetét részletesen bemutatja a megalakulás 80. évfordulóján kiadott kötetünk, amelynek címe: A lélektan 80 éves története a Szegedi Egyetemen 1929-2009.  Szerkesztette Sokolszky Ágnes, Pataki Márta, és Polyák Kamilla.  Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2009.  A kötet elérhető az intézei irodában.

Az Intézet története dióhéjban

A szegedi egyetem jogelődje az 1872-ben I. Ferenc József által alapított kolozsvári egyetem.  A vesztes I. világháborút követően ugyanis 1918 december 24-én bevonult Kolozsvárra a román hadsereg, és a kolozsvári egyetemnek költöznie kellett alapítóhelyéről.  A magyar nemzetgyűlés 1921-ben Szegedet jelölte meg az egyetem új székhelyéül.

1929-ben került sor –az országban elsőként-   Pedagógiai Lélektani Intézet felállítására a szegedi egyetemen, amelynek élére Várkonyi Hildebrand Dezsőt nevezték ki.  Várkonyi (1888-1972) bencés-rendi pap, filozófus, pszichológus, és pedagógus volt egy személyben. Kinevezésétől fogva beszélhetünk egyéni arculatú pszichológiai iskoláról a szegedi egyetemen, amelynek érdeklődése elsősorban a gyermektanulmány és a fejlődés- illetve neveléslélektan kérdéseire terjedt ki. Várkonyi 1928-29-ben a Sorbonne-on volt állami ösztöndíjas. A korabeli lélektan eredményeit kiválóan ismerő tudós a legmodernebbnek számító pszichológiai irányzatokat (Piaget, Janet, Freud, Jung és Adler) népszerűsítette Magyarországon, és konkrétan a szegedi képzésben.  Tanítványok, doktori hallgatók sorát nevelte fel.  Pályafutása során többek között a  Magyar Pszichológiai Társaság társelnöke, a Filozófiai Társaság és a Magyar Paedagógiai Társaság alelnöke volt. Szegeden

A Pedagógiai Lélektani Intézet 1934-ben egyesült a korábbi Pedagógiai Intézettel. Észak-Erdélynek Magyarországhoz való visszakerülése után, 1940-ben a Ferenc József Tudományegyetemet visszahelyezték Kolozsvárra. A tanárok jelentős része eltávozott Szegedről, Várkonyi Hildebrand is Kolozsvárra költözött. A egyetem Szegeden maradó részét újjá zervezték. Ennek során 1941-ben létrehozták  önálló egységként a Lélektani Intézetet, amelynek első vezetője a tudományos közéletben országosan elismert Bognár Cecil (1883-1967) bencés paptanár lett.  1931-től ő vezette a Magyar Gyermektanulmányi Társaság Gyermekpszichológiai Szakosztályát.

Az 1950-51-es tanévben – Bognár Cecil kényszernyugdíjazása után – a Lélektani Intézet beleolvadt a Neveléstudományi és Lélektani Intézetbe. A lélektan –mint „burzsoá tudomány”- szerepe az ötvenes években visszaszorult: heti két órában oktatták, és csak általános lélektani stúdiumokat lehetett hirdetni.

1970-ben ismét önállóvá vált a Pszichológia Tanszék a Pedagógiai és Pszichológiai Tanszékcsoport keretében azonban tevékenysége  alapvetően a tanárképzésben szükséges pszichológiai tárgyak oktatására szorítkozott. A tanszéken folyó kutatások a tanárképzés profiljához igazodóan főleg neveléslélektani témakörökre terjedtek ki. Az 1990-es évek elején a JATE Bölcsészkarán a tanszékeket intézeti keretbe vonták; ennek következtében újra egy intézetbe szervezték a pedagógiát és a pszichológiát.

A pszichológia szak indításának előkészítése a 90-es években kezdődött meg. Az 1996/1997-es tanévben indult el a pszichológia szakos képzés, eleinte a debreceni KLTE (jelenleg: DE) kihelyezett tagozataként. Három év alatt sikerült megteremteni az önálló képzés alapjait; 1999 szeptember 1. óta folyik önálló pszichológusképzés a SZTE Pszichológia tanszékén. 2007 júliusában újra önálló Pszichológia Intézet jött létre a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán.

További források:

Wikipédia: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szegedi_Pszichológiai_Intézet

Pataki Márta, Németh Dezső, Szokolszky Ágnes, Polyák Kamilla: A lélektan történetének 80 éve a szegedi egyetemen (1929 – 2009) Magyar Pszichológiai Szemle 2009  64/ 4, 671-676; http://www.akademiai.com/content/c41116007511173u/?p=f31b11f51b544f5a9d43af80a7c714a6&pi=
Szokolszky Ágnes, Pataki Márta, Polyák Kamilla (szerk.). A lélektan 80 éves története a Szegedi Egyetemen 1929-2009. Szegedi Egyetemi Kiadó, Szeged, 2009.

Pukánszky Béla: Pedagógiai és pszichológiai tudományos iskolák a szegedi egyetemen http://www.staff.u-szeged.hu/~comenius/pedpsz.htm

Intézettörténeti poszter – lsd. melléklet.