Tájékoztató és nyilatkozat a COVID-19 hatásait vizsgáló kutatáshoz

Kedves Kitöltő!

A Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében folyó tudományos kutatáshoz kérjük a segítségét, mely egyúttal a kutatásban részt vevő pszichológus hallgatók féléves feladatainak teljesítéséhez is szükséges.

Kérjük, segítse kutatásunkat a mellékelt kérdőív kitöltésével!

 A kutatás célja, alapvető elvei:

Kutatásunkban azt vizsgáljuk, hogy az emberek miként élik meg a COVID-19 járvány kitörését és következményeit. A kérdőívcsomagban szerepelnek továbbá olyan újonnan magyarra fordított kérdőívek is, melyeknek a kipróbálása most zajlik. Válaszaival tehát segíti ezeknek az eszközöknek az ellenőrzését, magyar nyelvű alkalmazását is.

Abban az esetben vegyen részt a kutatásban, amennyiben elmúlt 18 éves. A kutatásban való részvétele teljesen önkéntes, bármikor indoklás nélkül megszakítható, és a részvételhez való hozzájárulása visszavonható.

A kutatás mind felépítése szempontjából, mind etikai vonatkozásában mindenben követi a vonatkozó jogszabályokat, és a szükséges engedélyek birtokában zajlik. 

Adatkezelés:

Minden olyan információ kezelése névtelenül zajlik, amit a kutatás keretén belül gyűjtünk. A kutatás során nyert adatokat úgy tároljuk, hogy annak alapján nem lesz mód az Ön személyes azonosítására. Válaszait tehát teljes anonimitás mellett adhatja meg.

A kutatás során nyert adatokat összesített formában elemezzük és publikáljuk, amelyből az egyes résztvevők azonossága nem lesz megállapítható.

Az adatokba a vizsgálat lefolytatásában részt vevő kutatókon és hallgatókon kívül más személy nem fér hozzá, azokba nem kap betekintést.  

A kitöltés során kérjük, hogy vegye figyelembe továbbá az alábbiakat:

A kérdőív több kérdéscsomagot tartalmaz, amelyek közül az elsőt mindenképp kérjük, hogy töltse ki, valamint lehetőség szerint a továbbiakat is – ezt akár egy későbbi időpontban is megteheti.

A kérdőív kitöltése kezdetén minden résztvevő számára egy jeligét generálunk, amelyhez furcsának tűnő kérdésekre kell válaszolnia, mint például: mi a keresztneve harmadik betűje, hányadik napján született a hónapnak, vagy mi a születési helyének az utolsó betűje. A jeligére azért van szükség, hogy – amennyiben több kérdőívcsomagunkat is kitölti – válaszait összefűzhessük, az összefüggéseket kérdőívcsomagok közöt is vizsgálhassuk. 

A kérdőív megválaszolása során lehetőleg nyugodt helyen tartózkodjon. A kérdésekre válaszoljon a saját szempontjai, illetve tapasztalatai szerint – úgy, ahogy azt leginkább sajátjának érzi. Válaszadáskor ne töprengjen túl sokat egy-egy kérdésen – egyszerűen írja be azt a választ, ami először eszébe jut, nincsenek jó vagy rossz válaszok. Számunkra minden válasza nagyon fontos, de ezzel együtt is lesznek olyan kérdések is, amelyeket átugorhat, ha azokra nem kíván válaszolni. A kitöltést bármikor megszakíthatja, és később folytathatja, vagy ha úgy dönt, korábbi adatait törölheti (még a beküldés előtt), és ezzel visszavonhatja hozzájárulását is a kutatásban való részvételhez.

Tapasztalataink szerint 1-1 kérdőívcsomag kitöltése körülbelül 10-25 percet vesz igénybe, így a teljes kérdőív kitöltése 1-1.5 óra alatt elvégezhető. Válaszaival egyúttal hozzájárul ahhoz is, hogy a kérdőív későbbi változatának kidolgozása során kiválaszthassuk a legfontosabb kérdéseket. 

Kérjük, amennyiben a kérdőív során zaklatottá válik a felmerülő kérdések miatt, úgy haladéktalanul hagyja abba a kitöltést. Ha rossz érzései nem múlnak, kérjen segítséget pl. a https://sos116-123.hu/ oldalon jegyzett elérhetőségek egyikén!

Kérdéseivel, észrevételeivel keresse a kutatásban részt vevő hallgatót, akitől a felkérést kapta, vagy a kutatás vezetőit:

Szegedi-Hallgató Emese egyetemi tanársegéd

emese.szegedi-hallgato@psy.u-szeged.hu

Dr. Volosin Márta egyetemi adjunktus

volosin.marta@szte.hu

KÉRDŐÍVEINK

Első kérdőívcsomagunkban általánosságban kérdezzük arról, hogyan észleli a jelenlegi járványhelyzetet saját körülményeinek függvényében. Kérjük, ha csak egy kérdőívcsomagot tölt ki, akkor az ez legyen. A kérdőív elérhető a fenti linkre kattintva, vagy itt:

http://160.114.165.221:81/limesurvey/index.php/496377?lang=hu 

A második kérdőívcsomagunkban azt szeretnénk felmérni, hogy a járvány milyen hatással van az emberek egészségi állapotára, illetve annak észlelésére, az azzal kapcsolatos gondolatokra; és hogy milyen belső erőforrásokat tudunk használni az ezekkel való megküzdés során. A kérdőív elérhető a fenti linkre kattintva, vagy itt: 

http://160.114.165.221:81/limesurvey/index.php/285265?lang=hu 

Harmadik kérdőívcsomagunkban jellemzően olyan kérdések szerepelnek, amelyek segítenek nekünk megérteni, hogy milyen az Ön személyisége, hogyan látja és értelmezi általában a minket körülvevő világot. A kérdőív elérhető a fenti linkre kattintva, vagy itt:

http://160.114.165.221:81/limesurvey/index.php/424153?lang=hu

Negyedik kérdőívcsomagunkban arra vagyunk kíváncsiak, hogy az emberek tapasztalatai, szokásai miként változtak a járvány megjelentése (és a foganatosított intézkedések) óta. A kérdőív elérhető a fenti linkre kattintva, vagy itt: 

http://160.114.165.221:81/limesurvey/index.php/369523?lang=hu