Fejlődés-és klinikai gyermekpszichológia specializáció

RÖVID LEÍRÁS

A Fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia  specializáció célja, hogy a felkészítse a hallgatókat a fejlődési sajátosságok, a szocializációs zavarok, a csecsemő-, gyermek- és serdülőkor problémáinak felismerésére, elemzésére és diagnosztikájára, valamint elméleti és módszertani jártasságuk hasznosítására a gyermekpszichológusi munka többféle területén. A specializáción végzett hallgatók  jártasságot szereznek a tipikus és atipikus fejlődésmenet jellemzőről, felismerési lehetőségeiről, a korai intervenció lépéseiről. Ismereteket szereznek a fejlődéslélektani és a klinikai gyermekpszichológiai kutatómunka tervezésében, módszereinek kiválasztásában, levezetésében és eredményeinek statisztikai elemzésében. Felkészültté válnak a gyermek- és serdülő pszichodiagnosztikai és pszichoterápiás alaptevékenységre, szakmai szupervízió mellett. A szakirány megalapozza az MA diplomát követő szakképzések (pl. iskolapszichológiai, klinikai, tanácsadó szakképzés) elvégzését, a kutatói érdeklődéssel rendelkezők számára továbbá megnyitja a doktori iskolába jelentkezés lehetőségét.

SZAKMAI GYAKORLAT

A 90 órás klinikai pszichológiai és 90 órás fejlődéspszichológiai terepgyakorlatok olyan intézményekben folynak, ahol nagy szakmai tapasztalattal és szakpszichológusi végzettséggel rendelkező kollégák dolgoznak. A Fejlődéspszichológiai terepgyakorlat 90 órás gyermek-megfigyelési gyakorlat, melynek során a hallgatók bölcsődében, óvodában, kórházi gyermekosztályon, pedagógiai szakszolgálatokban sajátítják el a résztvevő megfigyelés módszerét, valamint gyakorlati tapasztalatokat szereznek a gyermekellátó intézmények munkájáról, és a pszichológus szerepéről ezekben az intézményekben. A 90 órás klinikai szakmai gyakorlat során a hallgatók alapszintű gyakorlatot szereznek a betegellátás kezdeti fázisára jellemző problémafeltárásban és a diagnosztikai szakasz teendőiben, módszereiben, valamint a pszichológus intézményben betöltött szerepére és feladataira vonatkozóan. Nappali tagozatos hallgatók kötelezően a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Gyermekpszichiátriai osztályán töltik le a gyakorlatukat. Emellett a Dél-Alföldi térség más nagyvárosaiban (Gyula, Hódmezővásárhely, Szolnok), valamint Budapesten is rendelkezünk gyakorlóhelyekkel. A levelező képzésben résztvevők számára igyekszünk lehetőséget biztosítani a lakóhelyükhöz közel eső településen a gyakorlat elvégzésére.