TDK

Helyi és Országos Tudományos Diákköri Konferencia

(TDK, OTDK)

A tudományos diákköri tevékenység egy oktató által vezetett, önkéntes, a rendes tanulmányokon felül teljesített kutatómunkát jelent, amelynek eredményei helyi, illetve országos konferencián  kerülhetnek bemutatásra. Az Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), minden páratlan év tavaszán, mindig máshol, az ország egy vidéki vagy fővárosi egyetemén vagy főiskoláján kerül megredezésre. Az OTDK a tudományos konferenciák protokollja szerint történik A zsűri elismert szakemberekből, professzorokból, akadémikusokból álló bíráló bizottságok által hitelesített értékelési fórum.

Az OTDK-ra azok a munkák mehetnek tovább, amelyek előzetesen szerepelnek a helyi TDK konferencián és ott kvalifikálták magukat. Ezen aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók indulhatnak életkortól és képzési típustól (nappalis vagy levelező) függetlenül.

Az SZTE BTK Pszichológiai Intézet szervezésében minden év késő őszén van a helyi konferencia. Az országos döntő előtt tehát két helyi konferencia van. Akkor lehet részt venni az országos döntőn, ha valaki a kettő közül bármelyiken szerepel és a zsűri arra érdemesnek tartja. Az elvégzett munkát egy tanulmány formájában meg kell írni és leadni a helyi konferenciát megelőző határidőre. Magán a konferencián rövid előadásban kell szóban prezentálni a munkát.

A kutatási téma kiválasztása különböző módon történhet: egy előre meghatározott elképzeléssel, ötlettel lehet megkeresni egy oktatót, vagy pedig az oktatók által javasolt kutatási témák valamelyikébe lehet bekapcsolódni. Természetesen tanulmányi követelményként készített, kiemelkedően jól sikerült vagy ígéretes munkából is lehet TDK / OTDK  dolgozatot készíteni. A TDK-n egyénileg vagy többen végzett kutatómunkával is részt lehet venni.

A szegedi Pszichológiai Intézetben nagy hagyománya van a tudományos diákköri mozgalomnak Az elmúlt években kiemelkedő sikereket értek el hallgatóink az OTDK-kon. A 2007-es XXVIII. OTDK-án például 20 dolgozattal indultunk, három I. helyezést, négy II. helyezést, és négy különdíjat hoztak el hallgatóink.

További információkat a TDK helyi felelősétől, Harsányi Szabolcs Gergőtől lehet megtudni.  Tájékozódni lehet továbbá az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) honlapján.

 

Pro Scientia Aranyérem

A Pro Scientia Aranyérem kitűntetésre az OTDK-n első helyezést elértek pályázhatnak, attól függetlenül, hogy melyik szekcióban lettek elsők. Közülük 45-en nyerik el a rangos kitűntetést. Intézetünk büszke arra, hogy 2003 óta folyamatosan legalább egy szegedi pszichológus hallgató megkapta az elismerést, ez pedig orzságos szinten ritkaság.

Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia(VMTDK)

A VMTDK önálló rendezvény,  amelyre nem csak vajdasági, hanem magyarországi vagy a világban bárhol élő fiatal kutatók is jelentkezhetnek. A konferencián immár hagyományosan részt vesznek a szegedi Pszichológiai Intézet hallgatói is.  A konferencia nagyon jó hangulatú szokott lenni, és egy jó lehetőség a megmérettetésre azoknak, akik szeretnének kutatással foglalkozni. Kísérőtanár és zsűritag: Kékesi Márk, bővebb felvilágosítást nála lehet kérni. További információk.

Bátorítjuk hallgatóinkat arra, hogy szerezzen tapasztalatot, próbálja ki magát a tudományos diákköri tevékenységben! A TDK-án / OTDK-án, VMTDK-án való részvételt nagyra értékeljük, és elismerjük az Intézet “Kiváló Hallgató” programjában! (Lásd külön menüpontban!)