Útmutató a tanulmányokhoz

GYORS ÚTMUTATÓ A TANULMÁNYOKHOZ

BA PROGRAM

Ø Mire kell első éven figyelni?
Minden tárgy csak a mintatanterv szerint javasolt félévben kerül meghirdetésre, így a gyakorlati kurzus nem teljesítése estén egy tanévet várni kell az újbóli felvételhez, előadások esetén vizsgakurzus hirdetése a következő félévben lehetséges.  A vizsgakurzust  csak az veheti fel, aki korábban elégtelenre vizsgázott az adott tárgyból. Első tárgyfelvétel nem lehet vizsgakurzus.  Gyakorlatoknál nem lehet vizsgakurzust hirdetni,  akkor sem, ha valaki csak az utolsó ZH-ról csúszott le vagy a beadandóval késett. Ha  egy tárgy egy másik előfeltétele, és azt nem teljesíti a hallgató, akkor ez két vagy több tárgy  esetében is későbbi tárgyfelvéte jelenthet, így akár a képzési idő is kitolódhat.

Ø Mire kell másodéven figyelni?
Lehetőség szerint a műhelymunkákat ütemesen, a tanterv által kínált sorrendben kell felvenni, hogy ne torlódjanak össze végzés előtt.

Ø Mire kell harmadéven figyelni?

Az ötödik félév első hónapjának végéig kell leadni az Intézeti irodába a Szakdolgozati témaválasztó lapot. Az utolsó félév első hónapjának végéig kell a Modulóban Záróvizsgára jelentkezni. Pontos kiírás megtalálható  a TO-honlap Záróvizsga rovatában. Az utolsó, 6. félév végére nem maradhat teljesítetlen/elégtelennel záruló kurzus. Akkor sem, ha a tárgy nem kötelező és elvégzése nem szükséges a képzés lezárásához.

A záróvizsga előtt “ műhelymunkaportfoliót” kell készíteni: ez a tanulmányok során elkészített műhelymunkákat és az ezekhez csatolt témavezetői értékelő lapokat tartalmazza.  Ennek egy fájlban történő  leadása a hallgató feladata.  A portfoliót a BA záróvizsga előtt egy héttel kell elektronikusan elküldeni az alábbi címre:portfolioszte@gmail.com. A portfoliót a záróvizsga bizottság  átnézi, de nem értékeli; benyújtása a vizsgázás előfeltétele.  Bővebben

 

A záróvizsga előtt van lehetőség a “Kiváló hallgató” cím elnyerésére azoknak, akik az ehhez kapcsolódó kritériumokat teljesítik (lásd a részleteket a hallgatóknak szóló oldal megfelelő pontján).

Erasmus program
Érdemes erről időben tájékozódni és kihasználni a lehetőséget!

MA PROGRAM

Ø Mire kell első éven figyelni?
Az első félévben a Pályaszocializáció és kommunikációs tréning egy mindenki számára kötelező gyakorlat, pótlásra nincs lehetőség, csak a kurzus ismételt felvételével!  November elején kell szakirányra jelentkezni az ETR-ben, a pontos ütemezés megtalálható a kari naptárban.

Ø Mire kell másodéven figyelni?

A harmadik félév első hónapjának végéig kell leadni az Intézeti irodába a Szakdolgozati témaválasztó lapot. Az utolsó félév első hónapjának végéig kell a Modulóban Záróvizsgára jelentkezni. Pontos kiírás megtalálható  a TO-honlap Záróvizsga rovatában. Az utolsó, 4. félév végére nem maradhat teljesítetlen/elégtelennel záruló kurzus. Akkor sem, ha a tárgy nem kötelező és elvégzése nem szükséges a képzés lezárásához.