Áll- és arccsonti (maxillo-faciális) sérülések interperszonális vonatkozásai – Arcsérült személyekkel kapcsolatos attitűdök vizsgálata

pdf-iconGurka Éva Mária
SZTE-BTK Pszichológia Intézet

Arcunk meghatározó szerepet tölt be társas interakcióinkban, ezáltal az, hogy mások hogyan észlelik saját arcunkat, bizonyos mértékig meghatározza pszichés jóllétünket is. A sebészeti szakközlemények egy része az arcukon sérülést szenvedett személyek pszichés egészségének romlásáról számol be. Ebből kiindulva kutatásomban arra keresem a választ, hogy a társas észlelést és benyomás szervezést hogyan befolyásolják az áll- és arccsonti (maxillo-faciális) rekonstruktív sebészeti beavatkozás után az arcon visszamaradó vágott jellegű hegek. Az arcsérült személyekkel kapcsolatos implicit attitűdöt Implicit Asszociációs Teszt (IAT) teszt, az explicit attitűdöt saját kérdőív segítségével vizsgáltam, saját programozású webes felület segítségével. A vizsgálatban 30 fő vett részt, 3 alminta bevonásával (tanárok, SZTE hallgatók, és SZTE egészségügyi dolgozók). Az eredmények szerint az arcsérültekkal kapcsolatos implicit attitűd szignifikánsan negatívabb volt, mint az egészségesekkel kapcsolatos. Az explicit attitűdben viszont kis mértékű pozitív beállítódás jelent meg az arcukon sérült személyekkel kapcsolatban. A vizsgálat hipotézisemet egyértelműen nem igazolja vagy cáfolja, a minta kis mérete miatt. Az eredmények azonban előzetes elvárásaimmal egyezni látszó mintázatba rendeződnek. A kifejlesztett vizsálati eljárás és teszt további kutatásokat alapoz meg.

Kulcsszavak: áll- és arccsonti (maxillo-faciális) sérülések, arcsérültekkel kapcsolatos attitűdök, Implicit Asszociációs Teszt


English abstract

Interpersonal aspects of maxillo-facial injuries – Attitudes towards facially injured persons
Éva Mária Gurka, Szeged University, Department of Psychology

The human face is a crucial factor in social interactions. The way others perceive our own faces influences our psychological well-being. Maxillo-facial surgical reviews have reported many psychological problems that affect patients who went through oral and facial traumas and surgical procedures. In this research I studied the effect of facial scars that remain after maxilla-facial reconstructive surgical treatment on social cognition and impression formation. I examined attitudes toward facially injured persons by a self-designed web-based interface. I measured implicit attitudes by the Implicit Association Test (IAT) and explicit attitudes by a self-developed questionnaire. 30 persons participated in controlled conditions. There were three subsamples: teachers, undergraduates and health workers. Data analysis showed statistically significant results regarding implicit attitudes. The implicit attitude towards facially injured persons was more negative than the attitude towards healthy persons in every sample. At the same time, participants were somewhat positive towards the facially injured persons in their explicit attitudes. Results are not conclusive due to small sample size. These preliminary results are, however, in line with prior expectations. This research and the developed test will be the basis of further examinations.

Keywords: maxillo-facial injuries, attitudes toward facially injured persons, Implicit Assotiation Test

« Vissza a tartalomjegyzékhez