Eltérő téves emlékezeti paradigmák hatásának vizsgálata kisgyermek- illetve serdülőkorban

pdf-iconKránitz Ildikó
SZTE-BTK Pszichológia Intézet

A kutatás célja a Deese-Roediger-McDermott (1995) paradigma, valamint a félrevezető információ paradigma téves emlékezetre gyakorolt hatásának vizsgálata volt kisgyermekek és serdülők körében. A kísérletben 45 fő, az általános iskola 2. osztályába járó 7-8 éves gyermek (M = 7,56 év, SD = 0,50) és 45 fő 14-15 év közötti, az általános iskola 8. osztályába járó (M = 14,31 év, SD = 0,47) gyermek vett részt. A résztvevőknek téves emlékezet előidézésére alkalmas DRM szólistákat kellett felidézniük, illetve a három feltételből álló klasszikus téves információ feladat vonatkozásában felismeréses tesztet elvégezniük. A DRM paradigmával kapcsolatos kutatások a fordított fejlődés meglepő jelenségét mutatták ki: e szerint a fiatalabb gyerekek kevesebb téves emléket produkálnak mint a fiatal felnőttek, a felnőttek, és az idősek. Kutatásomban azt vizsgáltam, hogy a két téves emlékezetet előidéző paradigma vonatkozásában érvényesül-e fordított fejlődés, valamint az előidézett emlékezeti hibák hátterében lévő mechanizmusok összefüggésbe hozhatóak-e egymással. A DRM feladat vonatkozásában a tévesen felidézett szavaknál nem volt szignifikáns különbség a két korcsoport teljesítménye között. A félrevezető információ felismerési feladatnál a 7-8 évesek szignifikánsan több helytelen választ adtak, mint a 14-15 évesek. Csak részben teljesült a fordított fejlődésre vonatkozó elvárás, és a két téves emlékezetet előidéző paradigma vonatkozásában nem mutatkozott összefüggés.

Kulcsszavak: téves emlékezet, fordított fejlődés, Deese-Roediger-McDermott paradigma, félrevezető információ paradigma


English abstract

Testing false memory paradigms in small children and adolescents
Ildikó Kránitz, Szeged University, Department of Psychology

This research investigated age-related differences between false memories induced by two different paradigms (the Misinformation paradigm and the Deese–Roediger–McDermott [DRM] paradigm). In the experiments two age groups: 7-8 year olds (M = 7,56, SD = 0,50) and 14-15 year olds (M = 14,31, SD = 0,47) were investigated. Participants (N = 90) completed both the standard three-stage Misinformation test and the DRM test. DRM studies have identified the surprising phenomenon of developmental reversal, that is, that younger children produce fewer number of false memories than young and older adults. My study tested if developmental reversal occured during retrieval of a memory in the above two paradigms. Results showed that children’s false memories for non-presented words did not increase with age while the acceptance of misleading information decreased with age. False memory on the DRM task was not associated with false memory on the misleading information tests.

Keywords: false memory, developmental reversal, Deese-Roediger-McDermott paradigma

« Vissza a tartalomjegyzékhez