Szakirány választást befolyásoló háttértényezők és munkaérték preferenciák összehasonlító vizsgálata pszichológia mesterszakosok körében

pdf-iconSzemes Ágnes, BME Ergonómia és Pszichológia Tanszék, és Harsányi Szabolcs Gergő, Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet

A pszichológia jelenleg az egyik legnépszerűbb szak a választható képzések között (a legmagasabb pontszámot megkívánó képzések egyike a Felvi. hu adatai szerint), ahol többféle szakirányon lehet továbbtanulni. Ezekkel egyelőre kevés kutatás foglalkozott a pályaválasztás szempontjából. Kutatásunkban a szakirány választását befolyásoló tényezőket és munkaérték preferenciákat hasonlítottunk össze két népszerű szakirány: a munka-és szervezet és a klinikai-és egészségpszichológia szakos hallgatók körében. Saját fejlesztésű szakirány választásra vonatkozó kérdőívet és a Super-féle munkaérték kérdőívet alkalmaztuk a vizsgálat során. Összesen 104 fő mesterképzésen tanuló első éves hallgató vett részt a kutatásban, a két szakirányról azonos arányban. Eredményeink szerint a munka-és szervezetpszichológia szakos hallgatók leginkább társadalmi-gazdasági tényezők (pl. könnyebb elhelyezkedési lehetőség, magasabb jövedelem ígérete, biztos állás lehetősége), míg a klinikai-és egészségpszichológia szakos hallgatók személyes tényezők (pl. szakmai iránti érdeklődés, másokon való segítő szándék) hatására választják leginkább az adott szakirányt. Egyes munkaértékekben (szellemi ösztönzés, altruizmus, anyagi ellenszolgáltatás) találtunk különbségeket, továbbá az intézmények között is kimutathatók voltak eltérések az egyetemnek tulajdonított hírnév és az adott szak oktatásának színvonalában. Az eredmények alátámasztják korábbi, segítő szakmákkal végzett kutatások eredményeit, viszont felvetnek újabb kérdéseket, melyek további vizsgálatokat igényelnek.

Kulcsszavak: pszichológia mesterszak, szakirány választás, munkaérték preferencia


English abstract

Background factors of specialization choices by psychology master students. A comparative study of work value preferences
Szemes Ágnes, BME Department of Ergonomics and Psychology, and Harsányi Szabolcs Gergő, Szeged University, Department of Psychology

Psychology is currently among the most popular choices by young people applying to universities. MA programs in psychology offer specializations, each presenting a different carreer choice. The background of why psychology student choose a certain specialization has rarely been researched so far. In our research we examined the factors that influence the choice of specialization and the work value preferences comparing students in two specializations: Work and Organization Psychology and Clinical and Health Psychology. A self-developed questionnaire of career choice, and the Super Work Values Questionnaire were used in the investigation. 104 first-year masters students participated in the study, in proportionate number in the two specializations. Results showed that students in Work and Organization Psychology choose their specialization mostly because of socio-economic factors (e.g. better job opportunities, higher expected income), while students in Clinical and Health Psychology are mostly motivated by personal interest (interest in the occupation, intent of helping others). We found differences in work values (mental motivation, altruism, financial considerations), and also detected differences among the institutions (related to university reputation and quality of education).

Keywords: psychology, choice of specialization, work value preferences

« Vissza a tartalomjegyzékhez