2013

Tartalom

 • Áthuzalozás – a szokások megváltoztatásának modellezése szekvenciatanulással (Bálint Anna, Hompoth Emőke, Kerepes Leila, Tasi Lia, Vékony Teodóra, Hallgató Emese)
 • Vizuális tárgy és kontextusának vizsgálata a flicker-illúzióval (Bata Ágnes, Mácsai Villő, Csibri Péter, Csifcsák Gábor)
 • Mitől olyan gördülékeny az emberi kommunikáció? Interaktív összehangolódás életkori változásai dialógusokban (Dombi Edina, Janacsek Karolina, Németh Dezső)
 • Az összetett szavak feldolgozásának kapcsolata az emlékezeti folyamatokkal serdülő- és felnőttkorban (Heilmann Ágnes, Janacsek Karolina, Németh Dezső)
 • A pszichoszociális háttér egészségügyi státuszra gyakorolt hatásának felmérése. Asztmás és pánikbeteg fiatalok családreprezentációjának összehasonlító vizsgálata (Kékes Szabó Marietta)
 • Arizona életmenet tesztbattéria: előtesztelés (Kóródi Kitti, Mácsai Villő, Zsadányi Zsuzsa, Tisljár Roland)
 • Új elemzési lehetőség a fluencia teszten nyújtott teljesítmény értékelésére: A szemantikus teljesítmény idői dimenziói fiataloknál (Kresznerits Szilvia, Porpáczi Júlia, Janacsek Karolina, Németh Dezső)
 • Az érzelmek hatása az implicit szekvenciatanulásra és a konszolidációra (Lengyel Fanni, Janacsek Karolina, Csifcsák Gábor)
 • A humorstílus és a párérték hasonlóságának vizsgálata párok körében – asszortatív párválasztási elemzés (Mohácsi Magdolna, Tisljár Roland)
 • A Társas elutasításra való érzékenység kérdőív (Rejection Sensitivity Questionnaire) magyar nyelvre történő adaptációjának előzetes eredményei (Náfrádi Lilla, Orosz Gábor)
 • A társas elutasításra való érzékenység összefüggése az arcészlelés idegi korrelátumaival (Náfrádi Lilla, Török Georgina, Csifcsák Gábor)
 • Melyik én vagyok én? – valódi és virtuális énképek összehasonlítása online írói közösségben (Prievara Dóra Katalin, Szabó Éva)
 • Placebohatás implicit tanulás esetén (Szabó Hangya Lilla, Szentes Barbara, Hallgató Emese)
 • Az egészségvédő magatartás és a személyiség kapcsolatának vizsgálata különböző életkori csoportokban (Szegedi Margit, Csabai Márta)
 • Nemi hatások az érzelmi arckifejezések felismerésében (Szemes Ágnes, Bellovicz Lilla Kata)
 • Az énkép-eltérések kapcsolata az élettel való elégedettséggel és az irigységgel (Szokol Zsófia, Orosz Gábor)
 • Szer-telen szer-etet. A fiatal felnőttkori szerhasználat személyiségpszichológiai, szociális és szülői háttértényezői, protektív faktorok (Turcsik Ádám Bálintné Farkas Gabriella)
 • A lezárási igény és a kreativitás kapcsolata (Varga Leila, Harsányi Szabolcs Gergő)
 • Politikai preferenciák és a lezárás iránti igény idegrendszeri korrelátumai (Ven Nóra, Németh Viola Luca, Csifcsák Gábor, Harsányi Szabolcs Gergő)