Jagodics Balázs

Egyetemi tanársegéd

Szociál- és Fejlődéspszichológiai Tanszék

6722 Szeged, Egyetem utca 2.

e-mail: balazs.jagodics@gmail.com

Jagodics Balázs egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Pszichológiai Intézetében végezte 2009 és 2014 között. Mesterképzéses diplomáját tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon szerezte meg, ezt követően pedig 2016-ban végezte el az Eötvös Lóránd Tudományegyetem tanácsadó szakpszichológus képzését. A gyakorlatban iskolapszichológusként szerzett tapasztalatot, 2017 óta pedig a Pszichológiai Intézet munkatársa.

Kutatási területek: pedagógusi kiégés-szindróma összefüggései munkahelyi- és személyiségtényezőkkel, tanulmányi motiváció

Oktatott kurzusok: Szociálpszichológia, Differenciált kutatásmódszertan, tanárképzésben oktatott tárgyak

Publikációk:

Tóth-Király, I., Orosz, G., Dombi, E., Jagodics, B., Farkas, D., & Amoura, C. (2017). Cross-cultural comparative examination of the Academic Motivation Scale using exploratory structural equation modeling, Personality and Individual Differences, 106, 130-135.

Szabó, É., & Jagodics, B. (2016). Erőforrások és követelmények. Iskolakultúra, 26(11), 3-15.

Orosz, G., Dombi, E., Tóth-Király, I., Bőthe, B., Jagodics, B., Zimbardo, P. G. (2016). Academic Cheating and Time Perspective: Cheaters Live in the Present Instead of the Future. Learning and Individual Differences, 52, 39-45.

Jagodics, B., & Szabó, É. (2014). Job demands versus resources: workplace factors related to teacher burnout. Practice and Theory in Systems of Education, 9(4), 377-390

Jagodics, B., Janacsek, K., & Németh, D. (2013). Indirekt beszédaktusok feldolgozásának reakcióidő-méréses vizsgálata. Pszichológia, 33(4), 253-270.

Jagodics, B., & Németh, D. (2012). A stratégiai beszélő elmélete – Az indirekt beszédaktusok használatának pszichológiai háttere. Magyar Pszichológiai Szemle, 67(4), 754-776.