EGP szakképzés

elentkezési felhívás

a Szegedi Tudományegyetem ÁOK és BTK

“Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus” szakképzésére

a 2014/15 – ös tanévre

A képzés célja: Olyan szakpszichológusok képzése, akik a szomatikus betegellátás területén segítenek a betegséggel való megküzdésben és a hatékonyabb gyógyító munka megvalósításában, az alap- és szakellátásban egyaránt. Támogatást és speciális kezelési programokat kínálnak az akut, krónikus és terminális betegségekben szenvedő pácienseknek; segítik a szakemberek és betegek kommunikációját, a hatékonyabb döntéshozatalt és együttműködést. Segítenek a szakemberek stressz-kezelésében és a kiégettség megelőzésében. Ismereteiket alkalmazhatják az elsődleges betegségmegelőzés területén is.

A képzés szerkezete:

Képzési idő: 36 hónap (4 + 2 félév)

1-4. félév:

– Előadások és tantermi gyakorlatok (heti 8 óra, péntekenként)

– Klinikai bázisgyakorlatok akkreditált gyakorlóhelyeken (40 óra/félév)

– Kötelező szupervízió – intézmény által szervezetten, vagy egyénileg – (heti 1 óra)

5-6. félév:

– bázisgyakorlatok, kötelező szupervízió, szakvizsga

A képzés a 6. félév végén alapszakvizsgával zárul. A szakvizsgával megszerzett szakképesítés: „Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus”

 

Keretszám: 2 fő rezidens, 4 fő államilag finanszírozott, és 10 fő költségtérítéses résztvevő. A költségtérítés díja: 180 000 Ft /félév

A jelentkezés feltétele: Pszichológus oklevél (2006 előtti felsoktatási rendszerben), vagy MA szintű pszichológus oklevél (többciklusú felsoktatási rendszerben).

Szakirányú munkahelyen történő folyamatos munkavégzés szükséges!

Felvételi interjú: A jelentkezőknek felvételi interjún kell résztvenniük, melyre előreláthatólag 2014. szeptember második hetében kerül sor. A pontos időpontról egyénileg értesítjük a jelentkezőket.

 

Jelentkezés: Postai úton, Jelentkezési lap beküldésével, mely letölthető:

http://www.szote.u-szeged.hu/sztkk/szhir.html

A jelentkezési lap kötelező mellékletei:

Pszichológus oklevél másolat, rövid szakmai önéletrajz, motivációs levél

A jelentkezési lapot a következő címre kérjük postai úton elküldeni:

SZTE SZAKK Szak- és Továbbképzési Központ

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 97.

A borítékon kérjük feltüntetni:

„Alkalmazott egészségpszichológiai szakképzés”

A jelentkezési lap és mellékletei postára adásának határideje:

  1. szeptember 1.

 

Melléklet(-ek):

Fájlnév Leírás Fájl mérete Utolsó módosítás
Jelentkezési lap – Alkalmazott egészségpszichológiai szakképzés.pdf 89 Kb 06/25/14 12:40