Hálóterv

Tantárgyak (N) Heti óraszám, Előadás/Gyakorlat
Kredit Státusz Kötelező/Választható Javasolt szemeszter
ALAPOZÓ MODULOK: 42 kredit
Filozófiatörténet 2 Ea. 2 K 1.
Bevezetés a pszichológiába 2 Ea. 4 K 1.
Könyvtár és informatikai alapismeretek 2 Ea. 2 K 1.
Társadalomismeret 2 Ea. 2 K 1.
Anatómia és élettan I. 3 Ea. 3 K 1.
Anatómia és élettan I. 2 Gy. 2 K 1.
Anatómia és élettan II. 3 Ea. 3 K 2.
Anatómia és élettan II. 2 Gy. 2 K 2.
Etológia és magatartásgenetika 2 Ea. 2 K 2.
Evolúciós pszichológia 2 Ea. 2 K 3.
Neuropszichológia 2 Ea. 2 K 6.
Statisztika I 2 Ea. 3 K 1.
Statisztika I 2 Gy. 2 K 1.
Statisztika II. 2 Ea. 3 K 2.
Statisztika II. 2 Gy. 2 K 2.
Informatika 2 Gy. 2 K 1.
Módszertani alapismeretek 2 Ea. 2 K 2.
Módszertani alapismeretek 2 Gy. 2 K 2.
SZAKMAI TÖRZSMODULOK: 75  kredit
Kísérleti és általános lélektan I. 2 Ea. 3 K 1.
Kísérleti és általános lélektan I. 2 Gy. 2 K 1.
Kísérleti és általános lélektan II. 2 Ea. 3 K 2.
Kísérleti és általános lélektan II. 2 Gy. 2 K 2.
Kísérleti és általános lélektan III. 2 Ea. 3 K 3.
Kísérleti és általános lélektan III. 2 Gy. 2 K 3.
Kísérleti és általános lélektan IV. 2 Ea. 3 K 4.
Kísérleti és általános lélektan IV. 2 Gy. 2 K 4.
Fejlődéslélektan I. 2 Ea. 4 K 1.
Fejlődéslélektan I. 2 Gy. 2 K 1.
Fejlődéslélektan II. 2 Ea. 4 K 2.
Fejlődéslélektan II. 2 Gy. 2 K 2.
Neveléslélektan I. 2 Ea. 2 K 2.
Neveléslélektan II. 2 Ea. 2 K 3.
Személyiséglélektan I 2 Ea. 4 K 3.
Személyiséglélektan I. 2 Gy. 2 K 3.
Személyiséglélektan II. 2 Ea. 4 K 4.
Személyiséglélektan II. 2 Gy. 2 K 4.
Személyiséglélektan III. 2 Ea. 4 K 5.
Személyiséglélektan III. 2 Gy. 1 K 5.
Szociálpszichológia I. 2 Ea. 4 K 4.
Szociálpszichológia I. 1 Gy. 2 K 4.
Szociálpszichológia II. 2 Ea. 4 K 5.
Szociálpszichológia II. 2 Gy. 2 K 5.
Szociálpszichológia III. 2 Ea. 2 K 6.
Szociálpszichológia III. 2 Gy. 2 K 6.
Bevezetés az alkalmazott  pszichológiába 2 Gy. 2 K 3
Pszichológusi etika, jogi  alapismeretek 2 Gy. 2 K 3.
Pszichológiatörténet 2 Ea. 2 K 4.
Szakdolgozat 4 K 6.
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MODULOK: 59 kredit
Határtudományok: 15 kredit
Pszichiátria 2 Ea. 2 K 4.
Pszichiátria 1 Gy. 1 K 4.
Bevezetés a szociológiába 2 Ea. 3 K 2.
Bevezetés a kulturális antropológiába 2 Ea. 3 K 3.
Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba 2 Ea. 3 K 3.
Bevezetés a vallástudományba 2 Ea. 3 K 4.
Differenciált kutatásmódszertan: 12 kredit
Ált. lélektani kutatásmódszertan 2 Gy. 3 K 4.
Fejlődéslélektani kutatásmódszertan 2 Gy. 3 K 3.
Személyiséglélketani kutatásmódszertan 2 Gy. 3 K 5.
Szociálpszichológiai kutatásmódszertan 2 Gy. 3 K 6.
Alaptudományi tanulmányok: 12 kredit
Fejezetek az ált. lélektan köréből 2 Ea. 3 K 5.
Fejezetek a fejlődéslélektan köréből 2 Ea. 3 K 5.
Fejezetek a személyiséglélketan körébő 2 Ea. 3 K 6.
Fejezetek a szociálpszichológia köréből 2 Ea. 3 K 6.
A pszichológia alkalmazásának főbb területei: ebből választható 20 kredit (tanári modul esetén 10 kredit)
Bevezetés az iskolapszichológiába 2 Gy. 4 V 5.
Bevezetés a nevelési tanácsadásba 2 Gy. 3 V 5.
Bevezetés a tanácsadás pszichológiájába 2 Gy. 3 V 5.
Bevezetés a krízisintervencióba 2 Gy. 3 V 6.
Bevezetés a szervezet- és vezetéspszichológiába 2 Gy. 4 V 6.
Bevezetés az egészségpszichológiába 2 Gy. 3 V 6.
Bevezetés a deviancia pszichológiai magyarázataiba 2 Gy. 3 V 6.
Alapfokú angol szakszóvg olvasás 2 Gy. 3 V 2.
180 kredit (tanári modul esetén 170 kredit)
Tantárgyak  (AL) Típus Előadás/Gyakorlat Kredit Státusz K/V Javasolt szemeszter
ALAPOZÓ MODULOK: 42 kredit
Filozófiatörténet Ea. 2 K 1.
Bevezetés a pszichológiába Ea. 4 K 1.
Könyvtár és informatikai alapismeretek Ea. 2 K 1.
Társadalomismeret Ea. 2 K 1.
Anatómia és élettan I. Ea. 5 K 1.
Anatómia és élettan II. Ea. 5 K 2.
Etológia és magatartásgenetika Ea. 2 K 2.
Evolúciós pszichológia Ea. 2 K 3.
Neuropszichológia Ea. 2 K 6.
Statisztika I Ea. 3 K 1.
Statisztika I Gy. 2 K 1.
Statisztika II. Ea. 3 K 2.
Statisztika II. Gy. 2 K 2.
Módszertani alapismeretek Ea. 3 K 2.
Módszertani alapismeretek Gy. 3 K 2.
SZAKMAI TÖRZSMODULOK: 79  kredit
Kísérleti és általános lélektan I. Ea. 3 K 1.
Kísérleti és általános lélektan I. Gy. 2 K 1.
Kísérleti és általános lélektan II. Ea. 3 K 2.
Kísérleti és általános lélektan II. Gy. 2 K 2.
Kísérleti és általános lélektan III-IV. Ea. 6 K 3.
Kísérleti és általános lélektan III-IV. Gy. 4 K 3.
Fejlődéslélektan I. Ea. 4 K 1.
Fejlődéslélektan I. Gy. 2 K 1.
Fejlődéslélektan II. Ea. 4 K 2.
Fejlődéslélektan II. Gy. 2 K 2.
Neveléslélektan I. Ea. 2 K 2.
Neveléslélektan II. Ea. 2 K 3.
Személyiséglélektan I Ea. 4 K 3.
Személyiséglélektan I. Gy. 2 K 3.
Személyiséglélektan II. Ea. 4 K 4.
Személyiséglélektan II. Gy. 2 K 4.
Személyiséglélektan III. Ea. 4 K 5.
Személyiséglélektan III. Gy. 1 K 5.
Szociálpszichológia I. Ea. 4 K 4.
Szociálpszichológia I. Gy. 2 K 4.
Szociálpszichológia II. Ea. 4 K 5.
Szociálpszichológia II. Gy. 2 K 5.
Szociálpszichológia III. Ea. 2 K 6.
Szociálpszichológia III. Gy. 2 K 6.
Bevezetés az alkalmazott  pszichológiába Gy. 2 K 3
Pszichológusi etika, jogi  alapismeretek Gy. 2 K 3.
Pszichológiatörténet Ea. 2 K 4.
Szakdolgozat 4 K 6.
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MODULOK: 59 kredit
Határtudományok: 15 kredit
Pszichiátria Ea. 2 K 4.
Pszichiátria Gy. 1 K 4.
Bevezetés a szociológiába Ea. 3 K
Bevezetés a kulturális antropológiába Ea. 3 K
Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba Ea. 3 K
Bevezetés a vallástudományba Ea. 3 K
Differenciált kutatásmódszertan: 12 kredit
Ált. lélektani kutatásmódszertan Gy. 3 K 4.
Fejlődéslélektani kutatásmódszertan Gy. 3 K 3.
Személyiséglélketani kutatásmódszertan Gy. 3 K 5.
Szociálpszichológiai kutatásmódszertan Gy. 3 K 6.
Alaptudományi tanulmányok: 12 kredit
Fejezetek az ált. lélektan köréből Ea. 3 K 5.
Fejezetek a fejlődéslélektan köréből Ea. 3 K 5.
Fejezetek a személyiséglélketan körébő Ea. 3 K 6.
Fejezetek a szociálpszichológia köréből Ea. 3 K 6.
A pszichológia alkalmazásának főbb területei: min.20 kredit
Bevezetés az iskolapszichológiába 2 Gy. 4 V 5.
Bevezetés a nevelési tanácsadásba 2 Gy. 3 V 5.
Bevezetés a tanácsadás pszichológiájába 2 Gy. 3 V 5.
Bevezetés a krízisintervencióba 2 Gy. 3 V 6.
Bevezetés a szervezet- és vezetéspszichológiába 2 Gy. 4 V 6.
Bevezetés az egészségpszichológiába 2 Gy. 3 V 6.
Bevezetés a deviancia pszichológiai magyarázataiba 2 Gy. 3 V 6.
A kritikai gondolkodás fejlesztése 2 Gy. 3 V 6.
180 kredit