Pszichológia MA

1.1. AZ MA KÉPZÉSRŐL

A mesterképzésben szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MA); a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles pszichológus. A képzési idő 4 félév, a mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit. A pszichológus MA tanulmányok bemenete csak a pszichológus BA diploma lehet – más diploma birtokában nem lehet felvételt nyerni pszichológus MA programokba.

A mesterképzés elmélyíti az alapképésben szerzett ismereteket és készségeket.  A tanulmányok egy része minden szakirány részére közös törzsanyag, amelybe beletartoznak az alkalmazott pszichológia területei, a társtudományok alapismeretei, a módszertani és etikai ismeretek, továbbá a tudományos kutatás, a szakmai önképzés és a hatékony kommunikáció készségei.  A tanulmányok jelentős részét a szakiránynak megfelelő speciális ismeretek és gyakorlati képzés tölti ki. Az SZTE Pszichológiai Intézetében három szakirány közül lehet választani, ezek: Klinikai és egészségpszichológiai szakirány, Kognitív és neuropszichológiai szakirány, Tanácsadás és iskolapszichológia szakirány.  A szakirányokat külön menüpontban mutatjuk be.

A mesterképzési szakon végzettek felhatalmazottá válnak pszichológusi tevékenység gyakorlására.  Ez magában foglalja – megfelelő szakmai szupervízió mellett – a pszichológiában alkalmazott gyakorlati módszerek, elemző és beavatkozó eljárások használatát különféle nevelési, képzési, fejlesztő, gyógyító, rehabilitációs és kutatóintézményekben. A mesterszakon végzettek felkészültekké válnak az alapvető diagnosztikai és beavatkozó eljárások szakszerű alkalmazására, az új tudományos eredményeik követésére és a szakterülen folytatott kutató – fejlesztő tevékenységre.

Az oklevél a képzettség megnevezése után zárójelbe foglalva ismeri el az elvégzett szakirányt mint specializációt, azonban ez nem befolyásolja azt a tényt, hogy az “okleveles pszichológus” egységes képzettséget jelent.

A pszichológussá válás folyamata a mesterképzéssel nem ér véget – a diploma megszerzése után a végzettek különböző szakképzéseken és módszerspecifikus képzéseken szerezhetik meg. Bármely szakképzésre lehet okleveles pszichológus diplomával jelentkezni, függetlenül attól, hogy valaki milyen szakirányt végzett. Az MA diploma megszerzését követően a továbbképzés tudományos orientációjú vonalát a doktori szintű tanulmányok jelentik. Az MA-án túli képzésekre vonatkozóan további információk találhatóak a “Felvételizőknek” szóló menüpont alatti pályaleírásban.