Klinikai és egészségpszichológia specializáció

2.1.  KLINIKAI ÉS EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIAI SPECIALIZÁCIÓ

2.1.1.  RÖVID LEÍRÁS

A Kilinikai és egészségpszichológiai MA szakirány célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik és értik az egészséges és patológiás viselkedés és a testi-lelki működések megjelenési formáit, alapmechanizmusait, bio-pszicho-szociális összefüggéseit, a diagnosztika alapelveit, továbbá a terápia, illetve a prevenció modelljeit és elméleti kereteit.  A képzés során a hallgatók megismerkednek  az egészségviselkedés és a betegségmagatartás, továbbá a viselkedéses és mentális zavarok vizsgálatának módszereivel és ezek alkalmazásával.  Gyakorolják azokat az alapkészségeket, amelyekkel támogató (szupportív) kezelést és az egészséges erőforrások mobilizálását, a megküzdést segítő intervenciókat tudnak alkalmazni szakmai szupervízió mellett a betegellátás és az egészségmegőrzés különböző területein. A szakirány megalapozza az MA diplomát követő szakképzések (pl. klinikai, egészségpszichológiai, neuropszichológiai) elvégzését, a kutatói érdeklődéssel rendelkezők számára továbbá megnyitja adoktori iskolába jelentlezéslehetőségét.

 

2.1.2.  A SZAKIRÁNY HÁLÓTERVE

2017 ősszel megkezdett tanulmányok esetében:

A többi szakiránnyal közös kurzusok:

TANTÁRGY Ea /Gyak Kredit Félév
Fejlődéslélektani mesterkurzusok Ea. 3 1.
Kognitív pszichológiai mesterkurzusok Ea. 3 1.
Személyiséglélektani mesterkurzusok Ea. 3 1.
Szociálpszichológiai mesterkurzusok Ea. 3 1.
Pszichopatológiai alapismeretek Ea. 2 1.
Módszertani készségfejlesztés: többváltozós statisztika Gy. 3 1.
Módszertani készségfejlesztés: kritikai gondolkodás Gy. 3 1.
Pályaszocializáció és kommunikációs készségfejlesztés Gy. 4 1.
Pszichológus etika Ea. 2 3.

A szakirány kurzusai:

TANTÁRGY Ea /Gyak Kredit Félév
Az egészség-pszichofiziológia anatómiai és élettani alapjai Ea. 2 1
Kognitív idegtudomány Ea. 3 2
Klinikai neuropszichológia és diagnosztika Ea. 3 2
Addiktológiai alapismeretek Ea. 3 2
Részletes pszichopatológia és pszichofarmakológia Ea. 2 3
A Rorschach-teszt alapjai – elmélet és alkalmazás Gy. 5 2
Rorschach 2 Gy. 2 3
A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai Ea. 3 2
Klinikai pszichodiagnosztika Gy. 3 3
Életkorhoz kötődő pszichopatológia és pszichodiagnosztika Ea. 3 3
Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek Ea. 2 2
Az egészségpszichológia alapkérdései és társadalmi kontextusa Ea. 2 1
Klinikai egészségpszichológia előadás Ea. 3 2
Egészség-pszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia Ea. 3 2
Egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció Ea. 4 3
A stressz és a megküzdés, pozitív erőforrások Ea. 3 2
Egybefüggő folyamatos terepmunka a klinikai pszichológia területén Gy. 5 4
Egybefüggő folyamatos terepmunka az egészségpszichológia területén Gy. 5 4
A preventív magatartás alapjai Ea. 2 2
Klinikai és egészségpszichológiai betegvizsgálat, komplex esetelemzések Gy. 4 3
Vezetett kutatómunka Gy. 6 3
Módszertani specializáció Gy. 6 3
Szakdolgozat Gy. 20 4
Záróvizsga

 

2017 ősz előtt megkezdett tanulmányok esetében:

TANTÁRGY Ea /Gyak Kredit Óraszám Félév
Személyiségpszichológia mesterfokon Ea. 4 2 1
Fejlődéslélektani mesterkurzusok Ea. 4 2 1
Kognitív pszichológiai mesterkurzusok Ea. 4 2 1
Szociálpszichológiai mesterkurzusok Ea. 4 2 1
Pszichopatológiai alapismeretek Ea. 2 2 1
Módszertani készségfejlesztés: többváltozós statisztika Gy. 2 2 1
Módszertani készségfejlesztés: kritikai gondolkodás Gy. 2 2 1
Pályaszocializáció és kommunikációs készségfejlesztés Gy. 4 2 1
Pszichológus etika Ea. 2 2 3
Az egészség-pszichofiziológia anatómiai és élettani alapjai Ea. 2 2 1
Kognitív idegtudomány Ea. 3 2 2
Klinikai neuropszichológia és diagnosztika Ea. 3 2 2
Addiktológiai alapismeretek Ea. 3 2 2
Részletes pszichopatológia és pszichofarmakológia Ea. 3 2 2
A bizonyítékokon alapuló medicina és a magatartástudomány módszertani alapjai Gy. 2 2 3
A klinikai pszichológia és a tanácsadás alapjai Ea. 3 2 2
Klinikai pszichodiagnosztika Gy. 3 2 3
Életkorhoz kötődő pszichopatológia és pszichodiagnosztika Ea. 2 2 3
Pszichoterápiás elméletek és intervenciós módszerek Ea.

 

3 2 2
Az egészségpszichológia alapkérdései és társadalmi kontextusa Ea. 2 2 1
Klinikai egészségpszichológia előadás Ea. 3 2 2
Egészség-pszichofiziológia és pszichoneuroimmunológia Ea. 4 2 2
Egészségmagatartás, egészségfejlesztés és egészségkommunikáció Ea. 3 2 3
A stressz és a megküzdés, pozitív erőforrások Ea. 3 2 2
Egybefüggő folyamatos terepmunka a klinikai pszichológia területén Gy. 5 5 4
Egybefüggő folyamatos terepmunka az egészségpszichológia területén Gy. 5 5 4
A preventív magatartás alapjai Ea. 2 2 2
Klinikai és egészségpszichológiai betegvizsgálat, komplex esetelemzések Gy. 6 5 3
A pszichoszomatikus megközelítés a klinikai- és egészségpszichológiában Gy. 3 2 3
Az egészségreprezentációk fejlődése gyermek- és serdülőkorban Gy. 3 2 3
Környezet és egészség Gy. 3 2 3
Az internetes tanácsadás és terápia alapjai Gy. 3 2 3
A klinikai és egészségpszichológiai kutatások módszertana Gy. 3 2 3
Környezetpszichológiai kutatások módszertana Gy. 3 2 3
Pszichofiziológiai kutatások módszertana Gy. 3 2 3
Tudományos publikációk készítésének és prezentációjának módszertana Gy. 2 2 4
Szakdolgozati konzultáció Gy. 3 2 4
Szakdolgozat írás 15 4
Záróvizsga

2.1.3.  SZAKMAI GYAKORLAT

A 90 órás klinikai pszichológiai és 90 órás egészségpszichológiai terepgyakorlatok olyan egészségügyi intézményekben folynak, ahol szakmai tapasztalattal és szakpszichológusi végzettséggel rendelkező kollégák dolgoznak. A hallgatók a gyakorlóhelyeken megismerkednek a betegellátás intézményi közegével, bepillantást kapnak az exploráció, a diagnosztika, a betegvezetés és a terápia alapvető folyamataiba. Az ismereteiket a tereptanárok, illetve a tantermi gyakorlatok vezetői segítségével alkalmazhatják és dolgozhatják fel. A Szegedi Egyetem Pszichológiai Intézete elsősorban a Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ betegellátó részlegeiben Szegeden, de a Dél-Alföldi térség más nagyvárosaiban (Gyula, Hódmezővásárhely, Szolnok), valamint Budapesten is rendelkezik gyakorlóhelyekkel. A levelező képzésben résztvevők számára igyekszünk lehetőséget biztosítani a lakóhelyükhöz közel eső településen a gyakorlat elvégzésére.