Kognitív pszichológia specializáció

2.2. KOGNITÍV  PSZICHOLÓGIA SPECIALIZÁCIÓ

 

2.2.1.  RÖVID LEÍRÁS

 

A Kognitív pszichológia szakirány elmélyíti az alapvető kognitív rendszerek (észlelés és cselekvés, nyelv, gondolkodás) működésének, fejlődésének és kutatási módszereinek ismeretét, kitérve a neuropszichológia, a pszicholingvisztika, az evolúciós és biológiai pszichológia területeire. A szakirány hallgatói megismerik a kognitív idegtudomány, a pszichiátria, a neurogenetika és a viselkedésgenetika kognitív pszichológiában hasznosítható legújabb eredményeit, diagnosztikai módszereit és fejlődési tendenciáit.  A tantárgyi programban nagy hangsúlyt kap az önálló kutatómunkára való felkészítést. A hallgatók alkalmassá válnak a modern kísérleti pszichológia módszertanának alkalmazására, önálló kutatómunka megtervezésére és kivitelezésére, valamint gyakorlati munka végzésére a kognitív tudomány alkalmazott területein. A szakirány erős felkészítést ad további doktori tanulmányok folytatására hazai vagy külföldi doktori iskolákban, és megalapozza az MA diplomát követő szakképzések (pl. klinikai, egészségpszichológiai, és neuropszichológiai) elvégzését.

 

2.2.2.  A KÉPZÉS HÁLÓTERVE

2017 ősszel megkezdett tanulmányok esetében:

A többi szakiránnyal közös kurzusok:

 TANTÁRGY Ea /Gyak Kredit Félév
Fejlődéslélektani mesterkurzusok Ea. 3 1.
Kognitív pszichológiai mesterkurzusok Ea. 3 1.
Személyiséglélektani mesterkurzusok Ea. 3 1.
Szociálpszichológiai mesterkurzusok Ea. 3 1.
Pszichopatológiai alapismeretek Ea. 2 1.
Módszertani készségfejlesztés: többváltozós statisztika Gy. 3 1.
Módszertani készségfejlesztés: kritikai gondolkodás Gy. 3 1.
Pályaszocializáció és kommunikációs készségfejlesztés Gy. 4 1.
Pszichológus etika Ea. 2 3.

A szakirány saját kurzusai:

 TANTÁRGY Ea Gyak Kredit Félév
Kognitív rendszerek 1. Észlelés Ea. 2 1
Kognitív rendszerek 2. Alvás és emlékezet Ea. 2 2
Kognitív rendszerek 3. Magasabb rendű kognitív folyamatok Ea. 2 3
Új utak a kognitív tudományban Ea. 2 1
Klinikai neuropszichológia és diagnosztika Ea. 3 2
Klinikai pszichológia és pszichoterápia Gy 2 3
A Rorschach-teszt alapjai – elmélet és alkalmazás Gy. 5 2
Rorschach 2 Gy 2 3
Kognitív rendszerek fejlődése és modellezése. Agyi képalkotó eljárások Ea. 2 2
Programozás 1. Ea 3 2
Programozás 2. Gy. 2 3
Fejezetek a fejlődéslélektan területeiből Ea. 2 2
Kognitív idegtudomány Ea. 3 2
Fejlődés- és neuropszichiátria Ea. 2 3
Vezetett kutatómunka Gy. 10 3
Intézményen belüli gyakorlat 1 Gy. 10 2
Intézményen belüli gyakorlat 2 Gy. 10 3
Terepgyakorlat Gy. 10 4
Szakdolgozat Gy. 20 4
Záróvizsga
2017 ősz előtt megkezdett tanulmányok esetében:
TANTÁRGY Ea /Gyak Kredit Óraszám Félév
Személyiségpszichológia mesterfokon Ea. 4 2 1
Fejlődéslélektani mesterkurzusok Ea. 4 2 1
Kognitív pszichológiai mesterkurzusok Ea. 4 2 1
Szociálpszichológiai mesterkurzusok Ea. 4 2 1
Pszichopatológiai alapismeretek Ea. 2 2 1
Módszertani készségfejlesztés: többváltozós statisztika Gy. 2 2 1
Módszertani készségfejlesztés: kritikai gondolkodás Gy. 2 2 1
Pályaszocializáció és kommunikációs készségfejlesztés Gy. 4 2 1
Pszichológus etika Ea. 2 2 3
Kognitív rendszerek és patológia 1. Észlelés Gy. 2 2 1
Kognitív rendszerek és patológia 2. Humán emlékezet, Ea. 2 2 2
Kognitív rendszerek és patológia 3. Magasabb rendű kognitív folyamatok Ea. 2 2 3
Új utak a kognitív tudományban Gy. 2 2 1
Klinikai neuropszichológia és diagnosztika Gy. 3 2 2
Klinikai pszichológia és pszichoterápia Gy 2 2 3
Fejezetek a kognitív pszichológia területeiből Gy. 4 2 2
Kognitív rendszerek fejlődése és modellezése 1. Gy. 2 2 1
Kognitív rendszerek fejlődése és modellezése 2. Ea. 2 2 2
Evolúciós és biológiai pszichológia Ea 3 2 2
Fejezetek a fejlődéslélektan területeiből Gy. 3 2 2
Kognitív idegtudomány Gy. 3 2 2
Fejlődés-, és neuropszichiátria Ea. 2 2 3
Vezetett kutatómunka Gy. 10 2 3
Intézményen belüli gyakorlat 1 Gy. 10 15 2
Intézményen belüli gyakorlat 2 Gy. 10 15 3
Terepgyakorlat Gy. 10 40 4
Tudományos publikációk készítésének és prezentációjának módszertana Gy. 2 2 4
Szakdolgozati konzultáció Gy. 3 2 4
Szakdolgozat írás 15 4
Záróvizsga

 

2.2.3.  SZAKMAI GYAKORLAT

A gyakorlati kurzusokon túl a gyakorlati képzés keretét egyrészt az intézményen belüli vezetett kutatómunka, másrészt az egybefüggő szakmai terepgyakorlat adja. A terepgyakorlathoz a klinikai neuropszichológia és a gyermekpszichiátria területei közül lehet választani. Az SZTE Neurológiai Klinikáján töltött gyakorlat alatt a hallgatók betekintést kapnak a neurológiai kórképekben jelentkező pszichés eltérések értelmezésének gyakorlatába, a diagnosztikai eljárások (CT, MR, EEG) és a neuropszichológiai tesztek gyakorlati alkalmazásába. A Klinikán dolgozó klinikai pszichológusok mellett hallgatóinknak aktív közreműködésre van lehetőségük a gyakran kialakuló affektív tünetek kezelésében. Az SZTE Pszichiátriai Klinika Rehabilitációs Osztályán szubakut, illetve interepizódikus állapotban lévő pszichiátriai betegek vizsgálatára, illetve a rehabilitációs foglalkozásokba való bekapcsolódás révén a gyógyulási folyamat megismerésére és segítésére van lehetősége hallgatóinknak, képzett szakpszichológusok  felügyelete mellett.