MA szakdolgozat és záróvizsga

3. MA SZAKDOLGOZAT ÉS ZÁRÓVIZSGA

Az MA szakdolgozat témavezetői irányítással elkészített, önálló, empirikus vagy elméleti kutatásra épülő diplomamunka, amely témájában az elvégzett szakirányhoz kapcsolódik. A szakdolgozat minimum 50.000 karakter terjedelmű (szóköz és bibliográfia nélkül) és lapvetően az empirikus dolgozatokra vonatkozó tartalmi és formai követelményeket követi (részletes útmutatást a Segédanyagok menüpont alatt adunk).  A szakdolgozat legtöbb esetben valamely korábban készített műhelymunka továbbfejlesztett változata, bár megfelelő témavezetői háttér és jóváhagyás mellett új témát is ki lehet dolgozni. Amennyiben a szakdolgozat egy korábbi munka továbbfejlesztett változata, akkor a szakdolgozatnak meghatározott arányban el kell térnie a műhelymunka szövegétől és tartalmától. Ennek részleteiről a Bölcsészkari vizsgaszabályzat rendelkezik. A szakdolgozat tervezése és elkészítése során elengedhetetlen a választott témavezetővel rendszeresen konzultálni.

A határidőre leadott diplomamunkát a témavezető, és egy, az Intézet által kijelölt opponens köteles írásban szövegesen és érdemjeggyel értékelni (egymástól függetlenül), és az írásos véleményt és érdemjegyet legkésőbb a záróvizsga időpontja előtt 8 munkanappal a jelölt rendelkezésére bocsátani. Az írásos véleményben a témavezető és az opponens a szakdolgozat, illetve a hallgató által választott specializáció tárgykörébe tartozó kérdéseket tesz fel, melyekre a jelölt a záróvizsgán köteles válaszolni.

A diplomamunka védése során a jelölt előbb ismerteti dolgozatának tartalmi és módszertani alapvetéseit, célkitűzéseit és főbb eredményeit, majd válaszol az írásos véleményekben megfogalmazott kérdésekre, véleményekre. Az összértékelésbe  beszámít a szakdolgozat témavezetői és opponensi értékelése mellett a védésen nyújtott teljesítmény, amely szintén önálló érdemjegyet kap. Az államvizsga jegyet a dolgozatra kapott két értékelés és a védésen nyújtott teljesítmény értékelésének átlaga adja. A záróvizsga lefolytatásának általános szabályait, a jogorvoslati lehetőségeket a Szegedi Tudományegyetem hatályos Tanulmányi és vizsgaszabályzata tartalmazza. A záróvizsgával kapcsolatos tudnivalók – pl határidők, formai követelmények, a Tanulmányi Osztály Záróvizsgák menüpontja alatt találhatóak, más egyéb információkat (halasztás, ismétlés stb.) pedig a BTK Tanulmányi és Vizsgaszabályzata tartalmazza.

Melléklet(-ek):
Fájlnév Leírás Fájl mérete Utolsó módosítás
Diese Datei herunterladen (BTK szakdolgozati témaválasztó lap.pdf)BTK szakdolgozati témaválasztó lap.pdf 226 Kb 03/28/13 11:03