Tanácsadás és iskolapszichológiai specializáció

2.3.  TANÁCSADÁS ÉS ISKOLAPSZICHOLÓGIAI SPECIALIZÁCIÓ

2.3.1.  RÖVID LEÍRÁS

A Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon a hallgatók megismerkednek a tanácsadás különféle elméleti irányzataival, az életvezetési, pálya- és munkatanácsadás elméleteivel és a krízis-elméletekkel. Megismerik továbbá a tanácsadás és az iskolapszichológia különböző területein használt diagnosztikai eljárásokat,  az iskolapszichológia elméleti irányzatait, feladatát és munkamódszereit, az oktató-nevelő intézmények szervezeti sajátosságait, a pedagógia, a gyermekvédelem, a gyermek és serdülő pszichiátria tanácsadásban és  iskolapszichológiában hasznosítható eredményeit.  A hallgatók felkészítést kapnak a diagnosztikai és tanácsadási módszerek alkalmazására a gyakorlatban különböző életkorú kliensekkel való foglalkozás esetében,  az egyéni-, csoport – és családi tanácsadásra, a fejlődés és a változás elősegítésére, pszichológiai ellátás nyújtására a prevenció különböző szintjein. A szakirány megalapozza az MA diplomát követő szakképzések (pl. iskolapszichológiai, klinikai, egészségpszichológiai szakképzés) elvégzését, a kutatói érdeklődéssel rendelkezők számára továbbá megnyitja a doktori iskolába jelentkezés lehetőségét.

2.3.2  SZAKMAI GYAKORLAT

A tantervi gyakorlati órákon kívül a gyakorlati képzés két fő keretét egyrészt az intézményen belüli gyakorlatok (lsd. tantervek), másrészt az egybefüggő szakmai terepgyakorlat adja. A 90 órás tanácsadás és 90 órás iskolapszichológiai terepgyakorlatok olyan intézmények keretében folynak, ahol nagy szakmai tapasztalattal, és szakpszichológusi végzettséggel rendelkező kollégák dolgoznak. A mentortanárok bevezetést nyújtanak a szakterület főbb munkaformáiba, eközben kisebb önálló feladatokkal bízzák meg a diákokat, és az elvégzett tevékenységet közösen értékelik. A Szegedi Egyetem Pszichológiai Intézete Szeged mellett a Dél-alföldi térség több nagyvárosában (Gyula, Hódmezővásárhely, Szolnok), valamit Budapesten is rendelkezik gyakorlóhelyekkel. A levelező képzésben résztvevők számára igyekszünk lehetőséget biztosítani a lakóhelyükhöz közel eső településen a gyakorlat elvégzésére.