Tanácsadás és iskolapszichológiai specializáció

2.3.  TANÁCSADÁS ÉS ISKOLAPSZICHOLÓGIAI SPECIALIZÁCIÓ

2.3.1.  RÖVID LEÍRÁS

A Tanácsadás- és iskolapszichológia szakirányon a hallgatók megismerkednek a tanácsadás különféle elméleti irányzataival, az életvezetési, pálya- és munkatanácsadás elméleteivel és a krízis-elméletekkel. Megismerik továbbá a tanácsadás és az iskolapszichológia különböző területein használt diagnosztikai eljárásokat,  az iskolapszichológia elméleti irányzatait, feladatát és munkamódszereit, az oktató-nevelő intézmények szervezeti sajátosságait, a pedagógia, a gyermekvédelem, a gyermek és serdülő pszichiátria tanácsadásban és  iskolapszichológiában hasznosítható eredményeit.  A hallgatók felkészítést kapnak a diagnosztikai és tanácsadási módszerek alkalmazására a gyakorlatban különböző életkorú kliensekkel való foglalkozás esetében,  az egyéni-, csoport – és családi tanácsadásra, a fejlődés és a változás elősegítésére, pszichológiai ellátás nyújtására a prevenció különböző szintjein. A szakirány megalapozza az MA diplomát követő szakképzések (pl. iskolapszichológiai, klinikai, egészségpszichológiai szakképzés) elvégzését, a kutatói érdeklődéssel rendelkezők számára továbbá megnyitja a doktori iskolába jelentkezés lehetőségét.

 

2.3.2.  A KÉPZÉS HÁLÓTERVE

2017 ősszel megkezdett tanulmányok esetében:

A többi szakiránnyal közös kurzusok:

 TANTÁRGY Ea /Gyak Kredit Félév
Fejlődéslélektani mesterkurzusok Ea. 3 1.
Kognitív pszichológiai mesterkurzusok Ea. 3 1.
Személyiséglélektani mesterkurzusok Ea. 3 1.
Szociálpszichológiai mesterkurzusok Ea. 3 1.
Pszichopatológiai alapismeretek Ea. 2 1.
Módszertani készségfejlesztés: többváltozós statisztika Gy. 3 1.
Módszertani készségfejlesztés: kritikai gondolkodás Gy. 3 1.
Pályaszocializáció és kommunikációs készségfejlesztés Gy. 4 1.
Pszichológus etika Ea. 2 3.

A szakirány saját kurzusai:

TANTÁRGY Ea /Gyak Kredit Félév
Karrier és életvezetési tanácsadás Gy. 2 2
Tanácsadás elméletei és irányzatai Ea. 3 2
Addiktológiai alapismeretek Ea. 3 2
Diagnosztikai módszerek a tanácsadásban és az iskolában Ea. 2 3
Intervenciós és fejlesztő módszerek Gy. 2 3
Gyermek pszichodiagnosztika Gy 2 3
Az iskolapszichológia elméletei, szervezeti keretei és módszerei Ea 2 2
Szocializációs zavarok és következményeik Ea

 

2 2
A preventív magatartás alapjai Ea 2 2
A tanácsadás speciális területei Ea. 2 2
Az önszabályozás és a személyes növekedés modelljei Ea. 2 2
Esetvezetés a tanácsadásban Ea. 2 3
Gyermek- és serdülő pszichiátria Ea. 4 1
Iskola- és oktatásszociológia Ea. 2 2
Vezetett kutatómunka Gy. 10 3
A Rorschach-teszt alapjai – elmélet és alkalmazás Gy. 5 2
Rorschach 2 Gy 2 3
Kapcsolati és kommunikációs tanácsadás a gyógyításban (választható) Gy. 5 2
Nevelési tanácsadás a gyakorlatban Gy. 5 2
Terepgyakorlat 1 Gy. 10 3
Terepgyakorlat 2 Gy. 10 4
Szakdolgozat Gy. 20 4
Záróvizsga
2017 ősz előtt megkezdett tanulmányok esetében:
TANTÁRGY Ea /Gyak Kredit Óraszám Félév
Személyiségpszichológia mesterfokon Ea. 4 2 1
Fejlődéslélektani mesterkurzusok Ea. 4 2 1
Kognitív pszichológiai mesterkurzusok Ea. 4 2 1
Szociálpszichológiai mesterkurzusok Ea. 4 2 1
Pszichopatológiai alapismeretek Ea. 2 2 1
Módszertani készségfejlesztés: többváltozós statisztika Gy. 2 2 1
Módszertani készségfejlesztés: kritikai gondolkodás Gy. 2 2 1
Pályaszocializáció és kommunikációs készségfejlesztés Gy. 4 2 1
Pszichológus etika Ea. 2 2 3
Karrier és életvezetési tanácsadás Gy. 2 2 2
Tanácsadás elméletei és irányzatai Ea. 3 2 2
Kríziselméletek Ea. 3 2 2
Diagnosztikai módszerek a tanácsadásban és az iskolában Gy. 2 2 3
Intervenciós és fejlesztő módszerek Gy. 2 2 3
Gyermek pszichodiagnosztika Gy 2 2 3
Az iskolapszichológia elméletei, szervezeti keretei és módszerei, Ea 2 2 2
Szocializációs zavarok és következményeik Ea

 

2 2 2
Preventív magatartás alapjai Ea 2 2 2
Speciális kurzusok – 3db Ea. 2-2-2 2 3
Gyermek- és serdülő pszichiátria Ea. 4 2 1
Iskola- és oktatásszociológia Ea. 2 2 2
Vezetett kutatómunka Gy. 10 2 3
Intézményen belüli gyakorlat 1 Gy. 5 15 2
Intézményen belüli gyakorlat 2 Gy. 5 15 3
Terepgyakorlat Gy. 10 40 3
Terepgyakorlat Gy. 10 40 4
Tudományos publikációk készítésének és prezentációjának módszertana Gy. 2 2 4
Szakdolgozati konzultáció Gy. 3 2 4
Szakdolgozat írás 15 4
Záróvizsga

 

2.3.3.  SZAKMAI GYAKORLAT

 

A tantervi gyakorlati órákon kívül a gyakorlati képzés két fő keretét egyrészt az intézményen belüli gyakorlatok (lsd. tantervek), másrészt az egybefüggő szakmai terepgyakorlat adja. A 90 órás tanácsadás és 90 órás iskolapszichológiai terepgyakorlatok olyan intézmények keretében folynak, ahol nagy szakmai tapasztalattal, és szakpszichológusi végzettséggel rendelkező kollégák dolgoznak. A mentortanárok bevezetést nyújtanak a szakterület főbb munkaformáiba, eközben kisebb önálló feladatokkal bízzák meg a diákokat, és az elvégzett tevékenységet közösen értékelik. A Szegedi Egyetem Pszichológiai Intézete Szeged mellett a Dél-alföldi térség több nagyvárosában (Gyula, Hódmezővásárhely, Szolnok), valamit Budapesten is rendelkezik gyakorlóhelyekkel. A levelező képzésben résztvevők számára igyekszünk lehetőséget biztosítani a lakóhelyükhöz közel eső településen a gyakorlat elvégzésére.