Terepgyakorlatok

Általános tájékoztatás a terepgyakorlatok rendjéről

 

A mester szakos képzések keretében minden szakirányon szükséges egybefüggő terepgyakorlatot teljesíteni.(ld. Hálótervek )

 

Tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon:

  1. Tanácsadás gyakorlat (90 óra nappalin / 45 óra levelezőn)
  2. Iskolapszichológia és nevelési tanácsadás gyakorlat (90 óra nappalin / 45 óra levelezőn)

 

Klinikai és egészségpszichológia szakirányon:

  1. Klinikai gyakorlat (90 óra nappalin / 45 óra levelezőn)
  2. Egészségpszichológiai gyakorlat (90 óra nappalin / 45 óra levelezőn)

 

Kognitív – neuropszichológiai szakirányon

  1. Neuropszichológiai gyakorlat (90 óra nappalin / 45 óra levelezőn)

 

A gyakorló helyekről:

Az SZTE Pszichológiai Intézete számos intézménnyel és szakemberrel kötött együttműködési megállapodást a gyakorlatok minőségének biztosítása érdekében. A kiválasztott gyakorlóhelyeken szakvizsgázott, gyakorlott mentorok segítik a hallgatók munkáját, bevezetik őket az adott intézmény munkamódszereinek s gyakorlatának egyes részeibe. Feladatokat adnak a hallgatóknak, és ellenőrzik annak végrehajtását. A választható gyakorlóhelyek listáját a gyakorlati félév elején a hallgatók számára elérhetővé tesszük (pl. gyakorlati megbeszélés, vagy egy megosztott dokumentum segítségével). A hallgatók ezek közül választhatnak gyakorlóhelyet, majd az adott szakemberrel, a megadott címen felveszik a kapcsolatot és egyeztetik az idő és munkabeosztást.

 

Ha valaki nem talál a listán lakóhelyéhez eléggé közel eső gyakorlóhelyet (ez főleg a levelező képzésben résztvevők esetében fordul elő), akkor javasolhat más, elérhető gyakorlóhelyet. Ezt a gyakorlat szervezőjének e-maiélben jelzi a hallgató. Az illető kolléga nevét és elérhetőségét megírja a hallgató, és akkor a gyakorlatot szervező oktató felveszi vele a kapcsolatot. Ha a szakember és az ő munkáltatója vállalja a feladatot és aláírják a megállapodást, akkor a gyakorlat megkezdhető.

 

Idői keretek:

Minden gyakorlat estében az összesen 90 óra (levelezőn 45 óra) gyakorlatból az idő fele (azaz nappalin 45, levelezőn 22 óra) kontakt-jelenlét kötelező a gyakorlóhelyen, ahol a mentor irányításával különböző feladatokat vagy megfigyelést végez a hallgató.   Az idő másik felében, (nappalin a további 45,. levelezőn 23 órában) a hallgató olyan feladatokat végez, amelyekhez nem szükséges az intézményben tartózkodni: pl. tesztek, kérdőívek értékelése, szakmai anyagok előkészítése, szakirodalom gyűjtése, összegzése, gyakorlati tevékenységnapló vezetése, stb.

 

A mentor, minimum 5 óra személyes szakmai konzultációt kell, hogy biztosítson a gyakorlat folyamán minden hallgató számára.

 

A teljesítés feltételei

Elvárás, hogy a hallgató az intézményben folyó munkaformák közül  legalább két különböző jellegű munkába aktívan, lehetőség szerint önálló feladat vagy részfeladat megoldásával bekapcsolódjon. Munkáját minden esetben a szakmai gyakorlat vezetője értékeli szóban, illetve röviden írásban. A hallgató az elvégzett feladatot illetve tapasztalatait rögzíti a gyakorlati naplóban.

 

A gyakorlat lezárása

A hallgató részéről:

A gyakorlat végeztével a hallgató egy elvégzett feladatot írásban bemutat a mentorának, valamint leadja a gyakorlat ideje alatti tevékenységeit rögzítő naplót.

Magadott szempontok alapján elvégzi a gyakorlat önértékelését, amelyben visszajelzést ad a gyakorlóhely működéséről, és saját fejlődési eredményeiről, rámutat a gyakorlat (szervezeti, tartalmi, formai) esetleg javítandó elemeire. Az önértékelő, beszámoló sablonja letölthető a holnapról ill. a gyakorlat félévében a CooSpace oldalról (ld. „Hallgatói beszámoló a terepgyakorlatról c. dokumentum). A kitöltött értékelő lapot a gyakorlat befejezését követő 2 héten belül, de legkésőbb a szorgalmi időszak végéig feltölti a CooSpace-en megadott felületre.

 

A gyakorlatvezető (mentor) részéről:

A leadott anyagok alapján, valamint a gyakorlat során, a hallgatóról szerzett tapasztalatokra támaszkodva a megadott szempontok alapján, mentor rövid (maximum egy oldal) értékelést készít a hallgató gyakorlati munkájáról és gyakorlati jegyet javasol. A mentor az értékelést saját e-mail címéről elküldi a terepgyakorlatot szervező oktatónak. Az értékeléshez használt szempontsor letölthető a honlapról! (ld. „Értékelési szempontok mentorok számára” c. dokumentum)

 

Értékelés

A mentor által javasolt gyakorlati jegy és értékelés valamint a hallgató által feltöltött beszámoló alapján az SZTE pszichológiai intézetének adott gyakorlatért felelős oktatója rögzíti a gyakorlati jegyet az ETR-ben.  A gyakorlat nem teljesített, ha a mentor elégtelenre értékeli a hallgató teljesítményét, és/vagy ha a hallgató nem készíti el a beszámolót.

 

További konkrét információt az egyes szakirányokon teljesítendő gyakorlatokkal, valamint a gyakorlóhelyekkel kapcsolatban az egyes gyakorlatokat szervező oktatók adnak:.

 

Gyakorlatok szervezésért felelős oktatók:

  • Tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon:

o Tanácsadás gyakorlat – Gál Zita

o Iskolapszichológia és nevelési tanácsadás gyakorlat – Dr. Szabó Éva

  • Klinikai és egészségpszichológia szakirányon: Dr. Varga Hedvig
  • Kognitív – neuropszichológiai szakirányon: Sefcsik Tamás

 

Melléklet(-ek):

Fájlnév Leírás Fájl mérete Utolsó módosítás
Értékelési szempontok mentorok (tereptanárok) számára.doc 24 Kb 01/30/14 22:38
Hallgatói beszámoló a terepgyakorlatról.doc 26 Kb 01/30/14 22:39