Relationship science lab

2012-ben indítottuk el a Kapcsolattudományi Kutatócsoportot Dr. Sallay Violával (Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet; 2015-től: Szegedi Tudományegyetem, Pszichológiai Intézet) közösen, mint a közös tudományos-kutatási munkánknak, és a munka gyakorlati alkalmazásának keretét.

A Kapcsolattudományi Kutatócsoport fő fókusza a pozitív működés, a mentális egészség és a jóllét társas-ökológiai aspektusainak kutatása. A Kutatócsoport munkája magába foglalja a következőket:

–      a kapcsolati, téri és idői önszabályozási módszerek szerepét mind egyéni szinten, mind párok illetve családok esetében, például: páros megküzdési folyamatok, környezeti önszabályozás a családi otthon terében, személyes terveken keresztüli önszabályozás és az Öndeterminációs elmélet kapcsolati aspektusai

–        új szemléletű módszerek fejlesztése a kutatás és a terápia területén (pl. Személyes Tervek Kérdőív; a „Tapasztalati Térképek” alkalmazási módszerei)

–        új adatelemzési módszerek alkalmazása és fejlesztése (pl. mintázat-elemzési módszerek, Grounded Theory)

–        a mentális egészség és a jóllét vizsgálatára létrehozott skálák és mérőeszközök adaptálása magyar nyelvre

–        az egészségpszichológiai specifikus területeinek vizsgálata, mint pl. a szüléssel kapcsolatos attitűdök, krónikus betegségek, és ezek összefüggése az emberi működés társas-ökológiai aspektusaival.