A Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlése

2017. június 1-3. között Szegeden kerül megrendezésre

„Személyes tér – közös világ” címmel

http://mptnagygyules.hu/

Az évenként megrendezett Nagygyűlés Magyarország legnagyobb pszichológiai tudományos fóruma, mely lehetővé teszi az ország különböző pontjairól származó szakemberek találkozását, új kutatási eredményeik bemutatását, valamint a határon túli szakemberek és a társszakmák eszmecseréjét, együttműködését.

A Nagygyűlés főszervezője az SZTE BTK Pszichológiai Intézete

A konferencia színhelye: Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar,

6722 Szeged, Egyetem u. 2.

A Szervezőbizottság elnöke: Dr. Szabó Éva Zsuzsanna

A Tudományos Programbizottság elnöke: Dr. Dúll Andrea

A Nagygyűlésen csak regisztrált személyek vehetnek részt. A regisztrációhoz – 2016. december 20. után – először a “Regisztráció” menüpontra kell kattintania, majd meg kell adnia a kért adatokat. Ezután megadott email címére kap egy üzenetet és egy internetes címet, melyre kattintva véglegesítheti regisztrációját.

A prezentációs javaslatok és kivonatok beküldésének határideje 2017. február 15. Minden prezentálni kívánó kollégát a határidő betartására kérünk – ez a prezentációk benyújtásának végső határideje.

A Nagygyűlésen való egyéni szakmai szereplésre az alábbi hat lehetőség állt rendelkezésre

tematikus előadás: új, eddig még nem publikált empirikus kutatási eredmények, az elméletalkotás új megközelítéseinek bemutatása;

szimpózium: egy nagyobb empirikus kutatásban elért egyéni eredmények, kutatócsoportban kidolgozott új elméletek bemutatása egy konkrét kutatás vagy téma köré szervezett előadásokkal;

vitaszimpózium: vita központú innovatív szimpózium. Abban tér el a hagyományos szimpóziumtól, hogy az előadók csak 5-5 percben mutathatják be prezentációjukat, a részletesebb anyagot a nagygyűlés honlapján előzetesen fel kell tölteniük. A felkészült vitavezető ezek alapján moderál hatékony, élénk vitát a résztvevők aktív bevonásával;

egyéni poszterbemutató: egy adott témakörben végzett kutatás eredményeinek, problématerületének áttekintő bemutatása posztertáblákon;

tematikus poszterműhely bemutató: kutatócsoportok, műhelyek közös témakörben végzett kutatásainak együttes bemutatása posztertáblákon;

műhelybemutató: szakmai képzések, technikák, iskolák, szakmai szervezetek bemutatkozása ötletes, egyéni módon kis termes műhelyekként vagy kerekasztal beszélgetés formájában.

A hagyományos szimpóziumok és a tematikus ülések előadásainak időtartama a szimpózium, illetve a tematikus ülés elnökének és az előadóknak a döntése alapján átlagosan kb. 15 perc, amit rövid megbeszélés és vita követ. A szimpózium, illetve tematikus poszterműhely vitavezetője (diszkutánsa) segíti elő, hogy aktív tudományos eszmecsere alakuljon ki az ülésen, illetve műhelybemutatón. A vitavezetőnek is regisztrált résztvevőnek kell lennie.

Tudástér – Dr. V. Komlósi Annamária: A veronai buszbaleset lélektani következményei – Katasztrófapszichológia

SZTE BTK, Pszichológiai Intézet

április 5, szerda, 12 óra

Várkonyi terem

 

A katasztrófapszichológia több évtizedes múltra tekinthet vissza, ám 2001. szeptember 11. óta hihetetlen iramban fejlődik. Mind elméleti, mind gyakorlati szempontból megtermékenyítő szerepe van a trauma- és kríziskezelés korábbi értelmezéseire és módszereire nézve. Legnagyobb értéke, hogy sok szempontból is interdiszciplináris. A pszichológusok és a társszakmák, valamint a nagyon eltérő kompetenciájú pszichológusok egymás közötti együttműködése egyaránt elengedhetetlen a hatékony beavatkozáshoz. Az MPT keretein belül már 2010 óta működik Katasztrófapszichológiai Szekció, ám a veronai buszbaleset ismét arra világított rá, hogy hazánkban még nagyon kevéssé ismert ez a műfaj mind a szakma, mind a döntéshozók, mind a laikusok előtt. Az információhiány pedig sajnálatosan hátráltatja a hatékony katasztrófa-krízis kezelést. Az előadás a konstruktív megoldások lehetőségeit kívánja bemutatni.

 

Minden érdeklődőt várunk szeretettel!

Tudástér – Must Anita: A kognitív rehabilitáció lehetőségei: non-invazív neuromoduláció és egyéb perspektívák

Must Anita
A kognitív rehabilitáció lehetőségei:
non-invazív neuromoduláció és egyéb perspektívák

Március 22, szerda, 12 óra, Pszichológiai Intézet, Várkonyi terem

A mindennapi funkciók ellátásában a kognitív mechanizmusok szerepe vitathatatlan, azok jelentős kihatással vannak az egyén szubjektív és objektív életminőségére, szociális „működőképességére”. Ezen működések érintettsége a neuropszichiátriai kórképek zömében számottevő. Jelenlegi vizsgálataink fókuszában a kognitív zavar és affektív tünetek pontosabb feltérképezése és utánkövetése áll major depresszióban és cerebrovascularis kórképekben. A post-stroke betegek 75%-ban manifesztálódnak depresszív tünetek illetve kognitív deficit, mely az életminőséget jelentősen rontja. A non-invazív neuromodulátoros technikák, így a transzkraniális mágneses stimuláció (TMS), théta burst stimuláció (TBS) és a transzkraniális direkt egyenáram ingerlés (tDCS) ígéretes technikáknak imponálnak a hangulatzavar kezelésében, illetve a kognitív rehabilitációban. A non-invazív neuromodulátoros technikák kognitív funkciókra gyakorolt hatásának vizsgálatát egészséges alanyok bevonásával kezdtük. Ezt követően depresszív zavarban szenvedő páciensek affektív és kognitív tüneteinek objektivizálását végezzük a neuromodulátoros technikák alkalmazásával párosítva. Legfrissebb törekvéseink neuromoduláció (tDCS) és kognitív tréning alkalmazását egyesítik post-stroke, valamint egyéb agykárosodást követő kognitív maradványtünetek kezelése céljából. Reményeink szerint eredményeink hasznosíthatóak a klinikumban affektív és kognitív rehabilitáció céljából.