Pedagógiai szakpszichológus tantervi háló

A Pedagógiai szakpszichológus szakirányú továbbképzési szak tantervi háló
Szakfelelős: Dr. habil. Szabó Éva

Képzési idő: 4 félév, 120 kredit ( 545 óra – heti egy napos képzési időbeosztás –pénteki napokon alkalmanként 8 óra)
Képzési költség: 160 000 Ft/félév

A tárgy neve Jellege
1. félév Gyermek- és ifjúságvédelem I. általános ismeretek Előadás
Iskolapszichológia I.
Keretek-lehetőségek, eszközök
Előadás/
gyakorlat
Az iskolai környezet pszichológiája Előadás
Tanulási zavarok Gyakorlat
Az óvodáskor fejlődési jellemzők és zavarok előadás
Pedagógia Előadás
Óvodapszichológiai alapismeretek Előadás
Kognitív képességek diagnosztikája (óvodás és iskolás korban) Gyakorlat
Az egészségpszichológia iskolai vonatkozásai Előadás
Kommunikációs és önismereti-tréning Gyakorlat
2 félév Gyermek- és ifjúságvédelem II. Nevelés az eredeti családon kívül Előadás
Iskolapszichológia II.-Konzultáció – Az egyéni és csoportos konzultáció technikái Gyakorlat
Egyéni tanácsadás az oktató- és nevelőintézményekben – A tanácsadás módszerei Gyakorlat
Tanulás tanítása – tanulási stratégiák és módszerek Gyakorlat
A gyermek serdülőkor pszichológiai problémái- devianciák Előadás
Pályaválasztási tanácsadás Előadás/ gyakorlat
A nevelési, oktatási intézmény, mint szervezet Előadás
Mediáció és agressziókezelés – resztoratív technikák Gyakorlat
Gyermekvédelem csoportos gyakorlat Gyakorlat
Az oktatás társadalmi környezete: család –iskola- társadalom Előadás
3. félév
Iskolapszichológia III- A „paradox” működés feltételei az iskola- és óvodapszichológusi munkában. Előadás
Művészetpszichológiai eszközök alkalmazása az iskolában Gyakorlat
Tehetséggondozás Előadás
Mentálisan sérülékeny családokban nevelkedő gyerekek problémái Gyakorlat
Intervenciós és fejlesztő módszerek – Választható (1 kurzus) Gyakorlat
Élménypedagógiai módszerek Gyakorlat
Viselkedésterápiás eszközök alkalmazási lehetőségei az óvoda és iskolapszichológusi munkában Gyakorlat
Az irodalom és a film mint a fejlesztés eszköze Gyakorlat
Kríziskezelés az óvoda-iskolapszichológusi munkában Gyakorlat
Statisztika és számítógép-alkalmazás az iskolapszichológusi gyakorlatban Gyakorlat
Csoportvezetési készségek Gyakorlat
Alapozó komplex szigorlat
4. félév Pedagógusok, pszichológusok mentálhigiénés kérdések az óvodában és az iskolában Gyakorlat
Etikai esetmegbeszélés Gyakorlat
Iskola- és gyermekvédelmi jog Előadás/
Rendszerszemléletű tanácsadás az óvodában, az iskolában és a nevelési tanácsadásban Előadás/gyakorlat
Pszichoedukáció az óvoda- és iskolapszichológusi és szakszolgálati munkában Gyakorlat
Terepgyakorlat Gyakorlat
Szakdolgozat