Személyiség- Klinikai és Egészségpszichológiai tanszék

A tanszék 2012 szeptemberében jött létre, a Pszichológiai Intézet azonos nevű szakcsoportjából. A tanszék elsődleges oktatási feladata a pszichológus alapképzésben (BA) és mesterképzésben (MA) való részvétel. Az alapképzésben aSzemélyiséglélektan főtárgyat és az ahhoz kapcsolódó stúdiumokat oktatjuk. A mesterképzésben a Klinikai és egészségpszichológia szakirány felelőse a tanszék, de részt veszünk a Tanácsadás és iskolapszichológia szakirány oktatásában is, elsősorban a tanácsadás területéhez kapcsolódó stúdiumokban. A tanszék oktatói szerepet vállallnak az ÁOK orvosi pszichológia tárgyának oktatásában is.  A tanszéken zajló kutatások a gyógyítás pszichológiája, a test- és betegségreprezentációk, a szenvedés és a veszteség fenomenológiája, az elsődleges és másodlagos traumatizáció, a pszichobiográfia és a kreativitás, továbbá a művészetpszichológia területeihez kapcsolódnak. A tanszék oktatói közül többen gyakorlati tevékenységet is folytatnak a betegellátás, illetve egészség- és életmódtanácsadás területein.