Dr. Csabai Márta

Prof. Dr. Csabai Márta

Egyetemi tanár, tanszékvezető

Személyiség-, Klinikai és Egészségpszichológiai Tanszék

CV

 

Szoba:

 

SZTE BTK főépület

Email: marta.csabai@psy.u-szeged.hu

 

Pszichológus (Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen 1987) diplomája megszerzése után klinikai szakpszichológus (Országos Orvostovábbképző Intézet, 1992) és alkalmazott egészségpszichológus (Nemzeti Vizsgabizottság, 2016) szakvizsgát tett. Közel tíz évet töltött a betegellátásban; jelenleg elsősorban szupervízori tevékenysége által kapcsolódik a klinikai gyakorlathoz. 1997-ben szerzett Phd fokozatot, 2007-ben habilitált. 2006 óta tagja az SZTE Pszichológiai Intézetének. Több, mint két évtizede vesz részt a pszichológus- és orvosképzésben. Aktív szerepet vállalt a hazai egészségpszichológia fejlesztésében. Az SZTE ÁOK-BTK Alkalmazott Egészségpszichológiai Szakpszichológus Szakképzés szakmai grémiumvezetője. Több doktori iskolában (SZTE, PTE, DE) akkreditált témavezető. Londonban (1991), Rómában (2002) és Melbourne-ben (2015) vett részt hosszabb ösztöndíjas tanulmányutakon. A szomatikus betegségek pszichológiai összefüggései, a gyógyító kapcsolat, a testreprezentációk, a pszichoszomatikus jelenségek társadalomlélektana és az esettörténet területén folytat kutatásokat. Számos alkalommal volt hazai és nemzetközi kutatási projektek vezetője, illetve résztvevője. Több monográfiája, illetve tankönyve jelent meg önállóan és társszerzőkkel. Tanulmánykötetek  és folyóiratok szerkesztője. Oktató szoftverek és tudományos film-performansz készítésében is részt vett. A Gyógyító Nőkért Alapítvány alapítója. 2017-ben a Magyar Pszichológiai Társaság a pszichológusképzésben végzett tevékenységéért Radnai Béla díjjal tüntette ki.

Oktatott kurzusok: Személyiséglélektan, Az egészségpszichológia modelljei és társadalmi kontextusa, Kapcsolati és kommunikációs tanácsadás a gyógyításban, Kutatásmódszertan, Klinikai egészségpszichológia

Reprezentatív publikációk:

 • Eset-történet. A klinikai mesétől az esetbankig. Budapest: Oriold és Társai Kiadó, 2017.
 • Pszichológia a gyógyításban. Fenomenológiai, művészetpszichológiai és testkép-központú megközelítések. (Pintér Judit Nórával, szerk.) Oriold és Társai, Budapest, 2013.
 • Gyógyítók egészsége: A hivatás kihívásai és a változás lehetőségei (Papp-Zipernovszky Orsolyával (szerk.) Budapest: Oriold és Társai Kiadó, 2015.
 • Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia. (Molnár Péterrel) Medicina, Budapest, 2009.
 • Tünetvándorlás. A hisztériától a krónikus fáradtságig. Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2007.
 • Testhatárok és énhatárok. Az ídentitás változó keretei. (Erős Ferenccel). Jószöveg Műhely Kiadó, Budapest, 2000.
 • Csabai M (2008): Development of Psychosomatics and the Therapeutic Relationship. The Impact of the Budapest School of Psychoanalysis. Journal of European Psychoanalysis, 2008. 26-27. 295-315.
 • Csabai M and Szili K (2010): The Interdependent Roles of Expert and Lay Knowledge in the Process of Trying to Make Sense of Medically Unexplained Symptoms. In: Vera Kalitzkus and Peter Twohig: The Fallible Body: Narratives of Health, Illness and Disease. Inter-Disciplinary Press, Oxford, 2010. 229-241.
 • Látos M , Devecsery Á; , Lázár Gy; , Horváth Z; , Szederkényi E; Szenohradszky P; , Csabai M The role of body image integrity and posttraumatic growth in kidney transplantation: A 3-year longitudinal study. Health Psychology Open 2:(1) pp. 1-8. (2015)
 • Szabó Cs , Kemény L , Csabai M Dermatology patients’ and their doctors’ representations about adherence OPEN MEDICINE10:(1) pp. 216-223. (2015)
 •  Csörsz I, Molnár P. and Csabai M (2011). Medical students on the stage: An experimental performative method for the development of relational skills. Medical Teacher, Vol 33, No 9, e489-e494(6).
 • Csabai M, Trinn Cs, Molnár P (2011): Therapeutic patient education and joint decision making. In: Pilling János (ed.): Medical Communication. Medicina, Budapest, 90-111.
 • Bálint K, Nagy T, Csabai M (2014) The effect of patient-centeredness and gender of professional role models on trainees’ mentalization responses. Implications for film-aided education. Patient Education and Counseling. ISSN: 0738-3991 DOI: 10.1016/j.pec.2014.06.005.
 • Csörsz I, Kakuk P, Máth J, Molnar Mills E, Csabai M (2014): The influence of patient gender on medical and psychology students’ illness attributions: Experiences with a narrative technique. Journal of Health Psychology 2014, Vol. 19(5) 642–652.
 • Csabai M. and Molnar P. (2000): Health, Illness and Care. A Textbook of Medical Psychology. Springer, Budapest.
 • Csabai M., Csorsz I., Szili, K. (2010) Experience of the Therapeutic Relationship. A Tutorial for the Development of the Therapeutic Skills. Oriold and Co, Budapest

 

Teljes publikációs lista: www.mtmt.hu