Kognitív- és Neuropszichológiai Tanszék

A szegedi Megismeréstudományi és Neuropszichológia Programot (más néven Szegedi Kognitív Programot) 1999-ben  Pléh Csaba szervezte meg és indította el a Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Tanszékén.   A program 2012-ig  a Megismeréstudományi Szakcsoport gondozásában működött, Németh Dezsővezetésével. 2013-tól a Megismeréstudományi szakcsoport átalakult Kognitív és Neuropszichológiai Tanszékké, a korábban már intézetté szerveződött intézmény keretei között. A Tanszék oktatói látják el a Pszichológiai Intézet BA óratervének általános lélektani és módszertani óráit, a mesterképzésben pedig külső munkatársakkal együtt működtetik  a Kognitív és neuropszichológiai mesterszakirány programját. 

A tanszék kutatási profilja a kognitív tudomány és a neuropszichológia szerteágazó területeit fogja át.  A főbb kutatási témák a következőek: vizuális kategorizáció, arcpercepció, perceptuális és motoros tanulás, implicit tanulás, az alvás, és az alvásdepriváció hatásai, kognitív funkciók különböző neurodegeneratív betegségekben (sclerosis multiplex, neglect, stroke) és fejlődési rendellenességekben, affordancia észlelés tárgyhasználatban, a kognitív tudomány elméleti és történeti kérdései az ökológiai pszichológia és az “embodiment”  megközelítések nézőpontjából.