Kognitív MA

A Kognitív szakirány elmélyíti az alapvető kognitív rendszerek (észlelés és cselekvés, nyelv, gondolkodás) működésének, fejlődésének és kutatási módszereinek ismeretét, kitérve a neuropszichológia, a pszicholingvisztika, az evolúciós és biológiai pszichológia területeire. A szakirány hallgatói megismerik a kognitív idegtudomány, a pszichiátria, a neurogenetika és a viselkedésgenetika kognitív pszichológiában hasznosítható legújabb eredményeit, diagnosztikai módszereit és fejlődési tendenciáit.  A tantárgyi programban nagy hangsúlyt kap az önálló kutatómunkára való felkészítést. A hallgatók alkalmassá válnak a modern kísérleti pszichológia módszertanának alkalmazására, önálló kutatómunka megtervezésére és kivitelezésére, valamint gyakorlati munkavégzésére a kognitív tudomány alkalmazott területein. A kutatómunka keretében többek között lehetőség nyílik jól felszerelt EEG laboratóriumunkban ismerkedni az elektrofiziológia módszereivel.  A második évben esedékes egybefüggő terepgyakorlat során a hallgatók személyes tapasztalatokat szereznek klinikai intézményekben.  A szakirány erős felkészítést ad további doktori tanulmányok folytatására hazai vagy külföldi doktori iskolákban, és megalapozza az MA diplomát követő szakképzések (pl. klinikai, egészségpszichológiai, és neuropszichológiai) elvégzését. A program részletes óraterve és a kurzusok tartalmi leírása megtalálható MA Pszichokalauzunkban (link).