Terepgyakorlat

Mi az intézményen kívüli gyakorlat és mi a célja?  

 

Az intézményen kívüli gyakorlat (másként: terepgyakorlat) a mesterszakos képzés fontos szakasza, amire a képzés utolsó évében kerül sor, olyan fogadó intézményekben, amelyekkel a Kogntitív és Neuropszichológiai Tanszék szerződést kötött. A gyakornok huzamosabb ideig részt vesz a fogadó intézmény munkájában, miközben tevékenységét egy gyakorlatvezető szakpszichológus instruálja és felügyeli.

 

A gyakorlat során a hallgató szakmai ellenőrzés mellett, közelről ismerkedhet a különböző betegségek jellemzőivel, diagnosztikai lépéseivel, a korrekciós lehetőségekkel és eljárásokkal.  Lehetőség nyílik a páciensekkel való találkozásra, továbbá az osztályon vagy rendelőintézetben működő team munkájában való részvételre. A gyakornok így képet kap a pszichológus helyéről és szakmai kapcsolatairól a rendszeren belül. A gyakorlaton a lehetőségekhez mérten önálló munka végzésére is sor kerül, szupervízió mellett. A gyakorlaton való eredményes részvételt megalapozzák a neuropszichológiai, pszichopatológiai, diagnosztikai és etikai ismeretek.

További fontos információk:

Terepgyakorlat – Hallgatói tájékoztató

Gyakorlatvezetői értékelő lap

Gyakorlatvezetői szerződés