Kutatási projektek

A tanszéken működő Társadalomlélektani Műhely keretében jelenleg folyó kutatási projektek

A felelősségérzet pszichológiai  összetevőinak és fejlődésének vizsgálata  – Együttműködésben : University of Oradea – Dep. of psychology

A Facebook  szociálpszichológiai vonatkozásai ELTE-SZTE közös kutatás keretében a felelősség problematikáját vizsgálja a szegedi csoport

A szülők viselkedési stratégiáinak feltárása és fejlesztése a gyerekek számítógép függőségének kialakulásával kapcsolatban

Egyetemi kollégiumok mentálhigiénés jellemzői az SZTE-n

Új vallási közösségekből kilépett fiatalok életútinterjúinak személyiség és szociálpszichológiai jellemzői

Online pszichológiai tanácsadás protokolljának kidolgozása

Férfiak online segítségkérésének jellemzői