Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus 2018

Jelentkezési felhívás

 

a Szegedi Tudományegyetem ÁOK és BTK

2018-19 – as tanévben induló

“Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus” szakképzésére

 

A képzésről:

A szakképzés célja: Olyan szakpszichológusok képzése, akik az egészségügy területén – elsődlegesen a szomatikus betegellátásban, prevencióban és rehabilitációban – vesznek részt a hatékonyabb betegségmegelőzés és a gyógyító munka megvalósításában, az alap- és szakellátásban egyaránt.

 

Jogszabályi háttér: 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

 

Képzési idő: 36 hónap (4 + 2 félév)

1-4. félév:

  • Előadások és tantermi gyakorlatok (heti 8 óra, péntekenként)
  • Klinikai bázisgyakorlatok akkreditált gyakorlóhelyeken (40 óra/félév)
  • Kötelező szupervízió (minimum heti 1 óra)

5-6. félév:

  • bázisgyakorlatok, kötelező szupervízió, szakvizsga

A képzés a 6. félév végén alapszakvizsgával zárul. A szakvizsgával megszerzett szakképesítés: „Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus” (28/2017 (X.25) EMMI rendelet, 5. melléklet).

 

Képzési forma: rezidens (államilag finanszírozott) és költségtérítéses

Rezidens helyek száma: 4

 

A költségtérítés díja: 180 000 Ft /félév

 

A jelentkezés feltétele:

Pszichológus oklevél (2006 előtti felsőoktatási rendszerben), vagy

MA/MSc szintű pszichológus oklevél (többciklusú felsoktatási rendszerben).

 

Szakirányú munkahelyen történő folyamatos munkavégzés szükséges! A rezidensek foglalkoztatása a képzőhely (SZTE) ellátó intézményeiben történik.

 

Felvételi interjú: A jelentkezőknek felvételi interjún kell résztvenniük, melyre előreláthatólag 2018. szeptember első felében kerül sor.

 

Képzés kezdete (tantermi órák, bázisgyakorlatok): 2018. október

 

Jelentkezés:

 

Postai úton, Jelentkezési lap beküldésével, mely letölthető:

 

http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/alapkepzes-elso/alkalmazott

 

A jelentkezési lap kötelező mellékletei:

Pszichológus oklevél másolat, rövid szakmai önéletrajz, motivációs levél

 

 

A jelentkezési lapot a következő címre kérjük postai úton elküldeni:

 

SZTE SZAKK Szak- és Továbbképzési Központ

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 97.

A borítékon kérjük feltüntetni:

„Alkalmazott egészségpszichológiai szakképzés”

 

A jelentkezési lap és mellékletei postára adásának határideje:

  1. augusztus 21.