Drotos Gergely összes bejegyzése

Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus 2018

Jelentkezési felhívás

 

a Szegedi Tudományegyetem ÁOK és BTK

2018-19 – as tanévben induló

“Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus” szakképzésére

 

A képzésről:

A szakképzés célja: Olyan szakpszichológusok képzése, akik az egészségügy területén – elsődlegesen a szomatikus betegellátásban, prevencióban és rehabilitációban – vesznek részt a hatékonyabb betegségmegelőzés és a gyógyító munka megvalósításában, az alap- és szakellátásban egyaránt.

 

Jogszabályi háttér: 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

 

Képzési idő: 36 hónap (4 + 2 félév)

1-4. félév:

  • Előadások és tantermi gyakorlatok (heti 8 óra, péntekenként)
  • Klinikai bázisgyakorlatok akkreditált gyakorlóhelyeken (40 óra/félév)
  • Kötelező szupervízió (minimum heti 1 óra)

5-6. félév:

  • bázisgyakorlatok, kötelező szupervízió, szakvizsga

A képzés a 6. félév végén alapszakvizsgával zárul. A szakvizsgával megszerzett szakképesítés: „Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus” (28/2017 (X.25) EMMI rendelet, 5. melléklet).

 

Képzési forma: rezidens (államilag finanszírozott) és költségtérítéses

Rezidens helyek száma: 4

 

A költségtérítés díja: 180 000 Ft /félév

 

A jelentkezés feltétele:

Pszichológus oklevél (2006 előtti felsőoktatási rendszerben), vagy

MA/MSc szintű pszichológus oklevél (többciklusú felsoktatási rendszerben).

 

Szakirányú munkahelyen történő folyamatos munkavégzés szükséges! A rezidensek foglalkoztatása a képzőhely (SZTE) ellátó intézményeiben történik.

 

Felvételi interjú: A jelentkezőknek felvételi interjún kell résztvenniük, melyre előreláthatólag 2018. szeptember első felében kerül sor.

 

Képzés kezdete (tantermi órák, bázisgyakorlatok): 2018. október

 

Jelentkezés:

 

Postai úton, Jelentkezési lap beküldésével, mely letölthető:

 

http://www.med.u-szeged.hu/oktatas/alapkepzes-elso/alkalmazott

 

A jelentkezési lap kötelező mellékletei:

Pszichológus oklevél másolat, rövid szakmai önéletrajz, motivációs levél

 

 

A jelentkezési lapot a következő címre kérjük postai úton elküldeni:

 

SZTE SZAKK Szak- és Továbbképzési Központ

6722 Szeged, Tisza Lajos körút 97.

A borítékon kérjük feltüntetni:

„Alkalmazott egészségpszichológiai szakképzés”

 

A jelentkezési lap és mellékletei postára adásának határideje:

  1. augusztus 21.

Tudástér, Palatinus Zsolt: Milyen is az elefánt?

2017. 11. 29. szerda, 12 óra,
SZTE BTK, Pszichológiai Intézet,
Várkonyi terem

Palatinus Zsolt:
Milyen is az elefánt?

A régi indiai tanmese szerint a tapogatózó vak emberek meglepően eltérő leírást adnak ugyanarról az elefántról, mert más-más részét tapasztalják meg. A modern komplexitás elemző eljárások viszont meglepően hasonló leírásokat adnak teljesen eltérőnek tűnő rendszerekről. Távoli csillagok, a folyók vízszintje, a földrengések-viharok előfordulása, erdők növekedése, fajok terjedése és visszaszorulása a szívverés, lépéshossz, a szemmozgás, a testtartás, az észlelés, az intencionalitás, a szociális viselkedés, a művészi önkifejezés, az agyműködés és az idegrendszer betegségei is mind meglepően hasonló mintázatok bukkannak fel hasonló folyamatok mögött. Az előadás érdekes körképpel nyújt betekintést az elmúlt évtizedek legfontosabb felfedezéseibe és arra is választ keres, hogy vajon a pszichológia különféle ágai hogyan találhatnak összefogódzási lehetőségeket és megbízhatóbb összképet az „elefántról”.

Minden érdeklődőt várunk szeretettel!