Kiváló hallgatói program

Intézetünkben „Kiváló Hallgatói Program” működik, amelynek célja az, hogy elismerjük hallgatóinknak a szokásos tanulmányi kötelezettségeken túlmutató teljesítményeit. A hallgatók a következő módokon nyújthatnak kiemelkedő teljesítményt a BA és MA tanulmányok alatt:

1. OTDK-án részvétel (helyezéssel, vagy anélkül. Az OTDK-ról külön menüpont alatt lehet információt találni a “Hallgatóknak” oldalon).

2. Elnyert demonstrátori  ösztöndíj (bármikor aBA ill. MA tanulmányok alatt. A demonstrátori ösztöndíjról külön menüpont alatt lehet információt találni a “Hallgatóknak” oldalon).

3. Sikeresen teljesített Erasmus ösztöndíj (bármikor a BA illetve az MA tanulmányok alatt. Az Erasmus ösztöndíjakról külön menüpont alatt lehet információt találni a “Hallgatóknak” oldalon).

4. Szakmai folyóiratban megjelenésre elfogadott, illetve megjelent publikáció.

5. Tudományos konferencián való részvétel szerzőként, illetve szerzőtársként.

6. A szakon végzett jelentősebb közéleti tevékenység (pl. Pszichológus Napok szervezésében való részvétel, Gólyatábor szervezésében való részvétel, etc.).

A Kiváló Hallgató cím elnyerésére azok a végzős BA illetve végzős MA hallgatók pályázhatnak, akik a fenti kategóriák közül legalább háromban teljesítményt tudnak felmutatni.  A Kiváló Hallgatói Oklevél elnyerése céljából pályázatot kell beadni az intézetvezetőhöz, két héttel a záróvizsgák első napját megelőzően. A pályázatot az alábbi űrlap kitöltésével kell indítani, amelyet azintézetvezetőhöz kell emailen és egyidejűleg írásban is eljuttatni. A “Kiváló hallgató” cím elnyeréséről az intézetvezető emailen értesíti azokat, akik pályázatot nyújtottak be. A Kiváló Hallgató Okevelet a hallgatók a záróvizsgán vehetik át.

Pályázati űrlap Kiváló Hallgatói Oklevél elnyerésére

SZTE Pszichológiai Intézet

Dátum:

Név:

Évfolyam, tagozat, szakirány:

A teljesítmény bemutatása: (Kérjük, hogy a pályázó ismertesse azokat a teljesítményeit, amelyek a Kiváló Hallgatói Oklevél elnyerését indokolják.)