Óvoda- és iskolapszichológus szakképzés

Az óvoda- és iskolapszichológus szakképzés
JELENTKEZÉS, FELVÉTELI:

Az óvoda- és iskolapszichológus szakképzés  jelentkezési határideje: 2021. július 20.

A felvételi elbeszélgetés tervezett időpontja:

2021. augusztus 31.  10:00

Helyszín: SZTE BTK pszichológiai Intézet, Szeged, Egyetem u. 2. Intézetvezetői szoba

A képzés szakmai felelőse: SZTE, BTK, Pszichológiai Intézet

Az Oktatási Hivatal nyilvántartásba vételi száma: FF/418-3/2014

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Óvoda- és iskolapszichológus (ISCED6)

A képzés eredményeként megszerzett szakképzettség a 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet
értelmében pedagógus szakvizsgával egyenértékű a PÉM szempontjából, valamint
feltétele a szakszolgálatban és az óvoda iskolapszichológusi munkakörben való tartós
alkalmazásnak is
.

A szakirányú továbbképzés képzési területe: bölcsészettudomány

Képzési idő: 4 félév

Munkarend Fin. forma Képzési idő (fév) Iránysz. Képzés gyakorisága Helyszíne
Levelező Önköltséges 4 15- 20 hetente (péntek)

vagy kéthetente

(csütörtök-péntek)

a hallagatói igényeket

figyelembe véve

Szeged

Jelentkezés feltétele: Pszichológus diploma (egyetemi/MA), legalább egy év iskolában, óvodában, nevelési tanácsadásban, vagy gyermekekkel foglalkozó (nem klinikai) intézményben megszerzett és folytatott gyakorlat (pl. családsegítő, nevelőotthon, kollégium stb.).

Jelentkezés módja: Postai úton, Jelentkezési lap beküldésével

A jelentkezési lapot a következő címre kérjük postai úton elküldeni:
SZTE BTK, Tanulmányi Osztály, 6722 Szeged, Egyetem u. 2.
A borítékon kérjük feltüntetni: „Pedagógia szakpszichológus képzés”

Csatolandó dokumentumok: oklevél másolat, rövid szakmai önéletrajz, motivációs levél, munkáltatói igazolás