Dr. Martos Tamás

tamasmartos_2015         tamas.martos@psy.u-szeged.hu

Fogadóóra: szerda 14:00-15:30  423-as szoba
(előzetes egyeztetés szükséges, mivel egyes szerdákon órát tartok)

Kutatási témák:

Kapcsolati stressz – kapcsolati (páros) megküzdés, egészség
Munkahelyi autonómia és jóllét
A személyes növekedés tapasztalatainak kutatása
– Személyiség, e-technológiák és egészség összefüggései
– Elméleti téma: kapcsolati tudomány és információs technológiák

SZAKMAI TAPASZTALAT
2016 – Tudományos főmunkatárs
Szegedi Tudományegyetem, BTK, Pszichológiai Intézet
▪   Pszichológiai tárgyak oktatása:
személyiségpszichológia, egészségpszichológia és prevenció, speciális kollégiumok
▪   Kutatás, tudományos publikációk, ismeretterjesztés
2008-2016 egyetemi docens (2012-ig egyetemi adjunktus)
Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet
▪   Családterápiás, családtudományi tárgyak oktatása
▪   A Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás MA szak szakindítási dokumentumának kidolgozása (szakfelelősként)
▪   Fejlődéslélektani és személyiség-lélektani ismeretek oktatása
▪   Csoportvezetés mentálhigiéné szakirányú továbbképzésben (interprofesszionális szakmai team-ek, pedagógusok részvételével): segítő beszélgetés / esetkonzultáció, saját tevékenység (pl. pedagógusi munka) szupervíziós jellegű reflexiója, mentálhigiénés projektek kísérése (pl.  pedagógiai környezetben)
▪   Doktori képzésben témavezető, oktató – PhD témavezetett hallgatók:Lakatos Csilla (ösztöndíjas) – Kötődés, párkapcsolat és vallásosság
Tóth-Vajna Rita  (ösztöndíjas) – Közös Rorschach Vizsgálat fejlesztése
Gubányi Mónika (ösztöndíjas) –  Vállalkozó családok kapcsolati folyamatai
Désfalvi Judit – Mellrákon átesett nők párkapcsolati tapasztalatai
Szabó Evelin – Külszolgálaton részt vevő katonák és családjaik
▪   Kutatás, tudományos publikációk, ismeretterjesztés
2004-2008 egyetemi tanársegéd
Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pszichológiai Intézet
▪   Személyiségpszichológiai tárgyak oktatása

▪   Pedagógusképzésben fejlődéslélektani, szociálpszichológiai tárgyak oktatása, szakmai önismereti csoportok vezetése

2004-2008 iskolapszichológus (félállásban)
Szent Angéla Általános Iskola és Gimnázium
2004- pszichodráma vezető
▪   általános pszichodráma önismereti csoportok szervezése és vezetése

dr. Marlok Zsuzsával közösen kidolgozója vagyok a „Pedagógusok szakmai kompetenciáinak fejlesztése a pszichodráma módszerével” c. 60 órás akkreditált pedagógus-továbbképzési tanfolyamnak, melyet számos alkalommal szerveztünk és tartottunk meg a Magyar Pszichodráma Egyesület szervezésében

Oktatás, képzés
2005 – 2010 PhD, summa cum laude
Semmelweis Egyetem, 4/2. sz. Doktori Iskola, Magatartástudományi Program
Témavezető : dr. Kopp MáriaDoktori disszertáció címe: Életcélok és lelki egészség a magyar társadalombanA fokozat tudományterülete: pszichológia
1996-2003 okl. pszichológus
ELTE Pedagógia és Pszichológia Kar, Budapest
1986-1992 okl. építészmérnök
Budapesti Műszaki Egyetem, Építészmérnöki Kar, Budapest
1998-2004 pszichodráma vezető
Magyar Pszichodráma Egyesület, Budapest
2010- családterapeuta (képzésben)
Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest
2014-től alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus jelölt
Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Szakmai tevékenységek
Kutatási projektek

 

▪   Önálló kutatási projekt:

OTKA 105685 sz. posztdoktori támogatás:
Célok, önszabályozás és pozitív működés követéses vizsgálata pároknál, 2012-2015
▪   Részvétel támogatott kutatásokban:

OTKA 42574 Vallásosság és személyiség (Kutatásvezető: Horváth Szabó Katalin) 2004-2008

OTKA 68019 A spiritualitás vizsgálata segítő foglalkozású diplomások és egyetemisták körében (Kutatásvezető: Tomcsányi Teodóra) 2007 – 2011

OTKA 73754 A magyar népesség egészségi állapotának és életminőségének pszichoszociális kockázati és protektív tényezői az egyes életszakaszokban (Kutatásvezető: Kopp Mária) 2008 – 2012

Publikációk

 

▪  közleményeim listája elérhető a Magyar Tudományos Művek Tárában
https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10014645
Válogatott közleményeket ld. alább.
Tagságok ▪   Magyar Pszichológiai Társaság (Tesztbizottság tagja, Pozitív Pszichológiai Szekció elnöke)

▪   Magyar Pszichodráma Egyesület

▪   Magyar Családterápiás Egyesület

Idegen nyelvű oktatási tapasztalat ▪   2015. szeptember:
Erasmus+ oktatói mobilitás ösztöndíj
Center for Public Administration and Public Policies (CAPP) of the Institute of Social and Political Sciences – Universidade de Lisboa (ISCSP-U Lisboa)
Szerkesztőbizottsági tagság  ▪   Studia Psychologica (Pozsony, Szlovákia)
VÁLOGATOTT KÖZLEMÉNYEK

Antonella Delle Fave, Ingrid Brdar, Marié P Wissing, Ulisses Araujo, Alejandro Castro Solano, Teresa Freire, María Del Rocío Hernández-Pozo, Paul Jose, Tamás Martos, Hilde E Nafstad, Jeanne Nakamura, Kamlesh Singh, Lawrence Soosai-Nathan: Lay Definitions of Happiness across Nations: The Primacy of Inner Harmony and Relational Connectedness, FRONTIERS IN PSYCHOLOGY 7: (16) pp. 1-23.

Martos T, Sallay V, Tóth-Vajna R: Dyadic coping in Hungarian Couples, In: Szerk.: Falconier M K, Szerk.: Randall A K, Szerk.: Bodenmann G Couples Coping with Stress: A Cross-Cultural Perspective. New York; London: Routledge, 2016. pp. 170-186.
Martos T, Kopp M: Life Goals and Well-Being in Hungary, In: Szerk.: Michalos AC Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research. Dordrecht: Springer, 2014. pp. 3571-3576.
Martos Tamás, Sallay Viola, Szabó Tünde, Lakatos Csilla, Tóth Vajna Rita: A Kapcsolati Elégedettség Skála magyar változatának (RAS-H) pszichometriai jellemzői, MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 15: (3) pp. 245-258.
Martos T, Sallay V, Kézdy A: Everyday goals, religious motivations, and well-being: the mediating role of emotions, STUDIA PSYCHOLOGICA 55: (3) pp. 221-227.
Martos TÉletcélok összefüggése a lelki egészséggel és a párkapcsolatokról alkotott vélekedésekkel, In: Szerk.: Susánszky Éva, Szerk.: Szántó Zsuzsa Magyar lelkiállapot 2013. Budapest: Semmelweis, 2013. pp. 77-88.
Martos T, Sallay V, Nistor M, Józsa P: Párkapcsolati megküzdés és jóllét – a Páros Megküzdés Kérdőív magyar változata, PSYCHIATRIA HUNGARICA 27: (6) pp. 446-458.
Martos T, Kopp M: Life goals and well-being: does financial status matter?, SOCIAL INDICATORS RESEARCH 105: pp. 561-568.
Martos T, Kézdy A, Horváth-Szabó K: Religious motivations for everyday goals: their religious context and potential consequences, MOTIVATION AND EMOTION 35: (1) pp. 75-88.
Martos T, Konkolÿ Thege B, Kopp M: Health aspirations in the context of age and self-rated health, JOURNAL OF HEALTH PSYCHOLOGY 15: (2) pp. 269-278.