Dr. Papp-Zipernovszky Orsolya

Orsolya Papp-Zipernovszky

 

Email address: papp.orsoly@psy.u-szeged.hu

Postal address: U. of Szeged, Institute of Psychology, Szeged, Egyetem u. 2. P.O.B. 6722

 

EDUCATION

1996−2002. ELTE University, Budapest. MA in Psychology, Specialization in Health

                        Psychology and Qualification as a Teacher of Psychology: 2002.

1997−2006. ELTE University, Budapest. MA in Hungarian Language and Literature: 2006.

  1. 2003. University of Edinburgh, United Kingdom. Course fulfillment in Film Theory and Criticism.

2003−2006. Ph.D. Theoretical Psychoanalysis Programme, Psychology Doctoral School, University of Pécs, Hungary. Thesis: The interrelations of the self-coherence with the aesthetic response.

2013-              Specialisation in Applied Health Psychology, University of Szeged, Faculty of Medicine

 

ACADEMIC BACKGROUND AND TEACHING

20082009; 2012- Assistant professor, Department of Personal-, Clinical- and Health Psychology, The Institute of Psychology, University of Szeged

2011-2012      Doctoral research fellow, Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Canada

2008                         Instructor, Courses in Psychology of Art and Bibliotherapy, Janos Wesley Pastoral Training College

2004–2005      As PhD student teaching courses in Psychology of Child Development; Introduction into Psychology at the Dániel Berzsenyi Teacher Training College, Szombathely, Hungary and lectures in Social Psychology for Teacher Training College students at the University of Pécs, Hungary    

2001–2002      ‘Film and psychology’ special course, János Vitéz Catholic College, Esztergom, Hungary

 

CLINICAL EXPERIENCE

2006–2009: Hungarian Malthese Charity Association, psychological counsellor

Holding personality training for the work reintegration process of homeless; individual counselling

 

2004–2013: Foundation „Soteria” , psychological counsellor, mentor; group therapy instructor. Aiding the reintegration of people with mental problems on the labour market. Leading a Poetry Therapy Group at a Day-Care centre.

 

RESEARCH INTERESTS

          The psychology of Aesthetic Response

          Narrative psychology, Narrative medicine

          Health Literacy

 

GRANTS, FELLOWSHIPS

TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-1003. Project to protect psychological health, to develop skills for stress and conflict resolution and life management for helpers in the South-Alfold region, Department of Psychology, University of Szeged, 2013-2014

Scientific Scholarship in Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, Canada, 2012, full academic year

Participant of the OTKA tender: „Psychoanalysis as a historical paradigm of humanities – historical and theoretical explorations”, 2009-2012

Scientific Scholarship in Collegium Hungaricum, Vienna: „The representation of psychoanalysis in silent cinema”, 2 month, 2008

Scientific Scholarship in Collegium Hungaricum, Vienna: Researching The Encounter of  Psychoanalysis and Film in the 1920’s/30’s in Austria, 2 month, 2006.

 

LANGUAGES

English (fairly good, spoken/written), German (fairly good, spoken/written)

 

MEMBERSHIPS, CONFERENCE ORGANISATIONS, EDITORIAL ACTIVITY

2013-  Member of ’Cognitive poetics’ research group, University of Szeged

2013-   Member of the Hungarian Psychological Association

2011- to present: Member of the Editorial board of Imago Budapest journal

2012: Member of IGEL (Internationale Gesellschaft für Empirische Literaturwissenschaft)

2007-to present: Founding member of Imágó Association, which undertakes to organise and conduct scientific work approaching psychoanalysis in an interdisciplinary way

2007- to present: Member of Hungarian Person-centered Psychotherapy and Councelling Foundation, Budapest, Hungary

2006- to present: I-V.Hungarian Psychoanalytic Film Conference, Pécs, Hungary: Member of the Organising committee

2004: Collecting and Analysing Life Stories, Narratological Research Group, Hungarian Academy of Science, Budapest, Hungary

2002-2003: Collecting  Life stories and Personality Tests in Twilight Homes – Laboratory of Autobiography, School of Humanities, ELTE University, Budapest, Hungary

2000: Interviews in the Research of “Historical Consciousness and European Union”, Research Institute of Psychology, Hungarian Academy of Science, Budapest, Hungary

1999-2002: Research Group of Bibliotherapy, Erzsébet Hospital, Budapest, Hungary

 

REPRESENTATIVE PUBLICATIONS

 

2015

Papp-Zipernovszky O., Kómár R., Hegedűs K. (2015). Segítő történetek: Egy narratív módszer tanulságai segítő foglalkozásúak tréningjében. In Csabai M. – Papp-Zipernovszky O. (szerk.), Gyógyítók egészsége: A hivatás kihívásai és a változás lehetőségei (257-295. o. ). (Helping stories: Lessons of a narrative method for helpers. In Health of health professionals: the challenges of the profession and the possibilities of change) Budapest: Oriold és tsai – A Gyógyító Nőkért Alapítvány.

 

 

2014

Papp-Zipernovszky Orsolya, Bálint K., Kovács A. B. (2014). Értelem és érzelem filmes narratívumok befogadása során In: Szenvedély, szerelem, narrációk. Filozófia és pszichológiai tanulmányok (pp.188-207). (Cognition and emotion during receiving filmic narratives. In. Passion, love, narrations: Philosophical and psychological essays) Budapest: ELTE Eötvös Kiadó.

 

Papp-Zipernovszky O., Kovács A. B. (2014). Oksági megértés filmnézés közben: A narratív szerkezet és a befogadók személyiségjegyeinek hatása. (Causal understanding during film-viewing: The effect of narrative structure and personality traits of the viewers) Metropolis, XVIII(1), 44-68.

 

Papp-Zipernovszky O. (2014). A személyiségkoherencia és az esztétikai válasz összefüggései: A művészetbefogadás narratív pszichológiai vizsgálata. (The interrelations between personality coherence and aesthetic response: A narrative perspective ont he reception of art) Pszichológia, 34(1), 27-47.

 

2013

 

Papp-Zipernovszky O. (2013). Irodalom-pszichoterápia a szomatikus gyógyításban. In: Csabai M., Pintér J. N. (szerk.), Pszichológia a gyógyításban(261-181). (Poetry therapy in medicine In: Psychology in Healing) Budapest: Oriold és társai.

 

Papp-Zipernovszky O. (2013). A hívatlan vendég. In Campos Jiménez M.(szerk.), S.O.S. cukor! Párbeszéd a diabéteszről. (299-305). (The Uninvited Guest. In: S.O.S. Diabetes! Dialogue about Diabetes) Budapest: Oriold és társai.

 

2012

 

Papp-Zipernovszky Orsolya: A személyiségkoherencia és az esztétikai válasz összefüggései: A művészetbefogadás pszichoanalitikus és narratív pszichológiai vizsgálata (The interrelations of the self-coherence with the aesthetic response). Doktori értekezés (Doctoral Dissertation), PTE, BTK, Pszichológia Doktori Iskola, Elméleti Pszichoanalízis Program, 2012.

 

2011

 

Szigethy Klára, Dr. Turi Zs., Dr. Szabó G., Dr. Bálint K., Papp-Zipernovszky Orsolya: A hospitalizáció hatása a szorongás mértékére a veszélyeztetett, patológiás terhes nők körében (The effect of hospitalization on the intensity of anxiety among endangered, patologically pregnant women). Magyar Nőorvosok Lapja, 2011, 74 (6): 17-24.

Papp-Zipernovszky Orsolya: A pszichoanalitikus befogadás-elméletek empirikus vizsgálata az irodalom és a film területén (The empirical experiments of psychoanalytic reception theories regarding literature and film). Imágó Budapest, 2011, 1: 41-51.

Papp-Zipernovszky Orsolya: Pszichoanalitikus kísérletek az irodalmi és filmes befogadás területén (Psychoanalytic experiments on the field of literature and film reception. Art and psychoanalysis). „Művészet és pszichoanalízis” c. konferencia kiadványa Günther Brus tiszteletére (edited conference book on the occasion of the exhibition of Günther Brus), Janus Pannonius Museum, Pécs, 2011, 71-91.

 

2010

 

Papp-Zipernovszky Orsolya, Kovács András Bálint: Self-readings: the artistic experience on the crossroads between psychoanalysis and narrative psychology. In: F. Pereira (ed.), Literature and Psychology. Proceedings of the 27th International Conference on Literature and Psychology, 2010, 39-47.

2009

 

Papp Orsolya: Szelf-olvasatok: az irodalmi élmény a pszichoanalízis és a narratív pszichológia határán (Self-readings: the artistic experience on the crossroads between psychoanalysis and narrative psychology). Lélekelemzés: A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Szakmai Folyóirata (Journal of The Hungarian Psychoanalytic Association), 2009, 1-2: 157-166.

 

2008

 

Papp Orsolya: Narratív elemek Derrida: Képeslapok Szókratésztől Freudig és azon túl című művében (Narrative elements in Derrida, The Post Card: From Socrates to Freud and Beyond.). In: Mekid D. J., Z. Varga Z. (szerk.), Írott és olvasott identitás: az önéletrajzi műfajok referenciális kontextusai(Written and Read Identity: Referential Contexts of Autobiographical Genres). Pécs, L’Harmattan-PTE, Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszék, 2008, 159-166.

Papp Orsolya: A „beszélő kúra” ábrázolása a (néma)filmművészetben (Representation of the „talking cure” in silent cinema). Lélekelemzés: A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Szakmai Folyóirata, 2008, III. évf. 1-2. sz., Lélekben Otthon Kiadó Kft, 164-184.

Papp Orsolya: A pszichoanalízis ábrázolhatósága az Egy lélek titkai (1926) nyomán. (The representability of Psychoanalysis in The Secrets of a Soul (1926).). In: Bálint K., Fecskó E., Papp O. (szerk.): Az I. Magyar Pszichoanalitikus Filmkonferencia szerkesztett elektronikus konferenciakötete. CD-ROM. (The 1st Hungarian Psychoanalytic Filmconference). Thalassa Alapítvány, Budapest, 2008.

 

2007

 

Papp Orsolya: Identifying narrative coherence in autobiographical texts. In: Beatrix Lábadi (ed.): Cognition and Interpretation. Pécs Studies in Psychology. PTE BTK Pszichológiai Intézet, Pécs, 2007, 141-152.

 

2006

Mészáros Ágnes, Papp Orsolya: A kauzális kohézió vizsgálata az Intex számítógépes eszközzel (Investigating Causal Cohesion With the Help of the Computer Tool: Intex). In: MSZNY (szerkesztett konferenciakötet) (IV. Hungarian Computational Linguistic Conference (edited conference book)). Szeged, 2006, 305-313.

Papp Orsolya: Az irodalmi mű mint átmeneti tárgy (Literature as a Transitional Object). Lélekelemzés: A Magyar Pszichoanalitikus Egyesület Szakmai Folyóirata, 2006, okt., Lélekben Otthon Kiadó Kft, 30-37.

 

2005

 

Papp Orsolya, Mészáros Ágnes: Oksági viszonyok azonosítása önéletrajzi narratívumokban (Identifying Causal Relations in Autobiographical Narratives). In: MSZNY (szerkesztett konferenciakötet) (III. Hungarian Computational Linguistic Conference (edited conference material).). Szeged, 2005, 318-27.

Papp Orsolya: „Áttetszel rajtam, égi hűvösség”: A befogadási tér változása József Attila Füst című versének értelmezésében (The Alterations of Receptive Space in the Interpretations of Attila József’s Füst.) In: Barták B., Sciacovelli A. (szerk.), „száz év magány”: József Attila-tanulmányok(Studies on Attila József). Savaria University Press, Szombathely, 2005, 197-213.

Papp Orsolya: A befogadási tér változásai József Attila Füst című versének értelmezése során (The Alterations of Receptive Space in the Interpretations of Attila József’s poem: Füst). Thalassa, 2005, 2−3: 81-106.

 

2004

Papp Orsolya (2004): Narratív koherencia-elemző program helye a pszichológiai kutatásban (Locating a Computer Programme Analysing Narrative Coherence in Psychological Research). In: MSZNY (szerkesztett konferenciakötet) (II. Hungarian Computational Linguistic Conference (edited conference material)), Szeged, 2004, 269-274.

Papp Orsolya, Marno Hanna, Kónya Anikó: A narratív szelf emlékezeti tükörben: A reminiszcencia-hatás szelf-narratív elméletének kiterjesztése (Investigating narrative self in the light of reminiscence-effect). In: Erős F. (szerk.), Az elbeszélés az élmények kulturális és klinikai elemzésében (The narrative in the analysis of cultural and clinical experience), Pszichológiai Szemle Könyvtár, 8, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2004, 33-57.