Dr. Sallay Viola

Email:  sallay.viola@gmail.com

Szakmai tapasztalat

2009 – 2015    egyetemi adjunktus (2012-ig egyetemi tanársegéd), Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet

▪ Családpszichológiai, családtudományi tárgyak, fejlődéslélektan oktatása

▪Részvétel a Mentálhigiénés családtudományi és családterápiás MA szak szakindítási dokumentumának kidolgozásában

▪ Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzés oktatási felelőse

▪Csoportvezetés mentálhigiéné szakirányú továbbképzésben (interprofesszionális szakmai team-ek, pedagógusok részvételével): segítő beszélgetés / esetkonzultáció, saját tevékenység (pl. pedagógusi munka) szupervíziós jellegű reflexiója, mentálhigiénés projektek kísérése (pl. pedagógiai környezetben)

 

2005 – 2009    egyetemi tanársegéd, Károli Gáspár Református Egyetem, Pszichológiai Intézet

▪Általános pszichológia tárgyak oktatása

2009-től          folyamatos családterápiás praxis

 

Tanulmányok

 

2005 – 2014   PhD (a pszichológiai tudományok doktora) summa cum laude

ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola,
Magatartáspszichológia Doktori Program

 

2001 – 2005  pszichológus és pszichológia szakos tanár

ELTE Pedagógia és Pszichológia Kar, Budapest

 

1990-1995  francia nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest

 

2005-2009  családterapeuta

Magyar Családterápiás Egyesület, Budapest

 

2014-től   alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus  jelölt

Szegedi Tudományegyetem, Szeged

 

2014-től  Integrált szülő-csecsemő konzultáció szakirányú továbbképzés

Semmelweis Egyetem, Mentálhigiéné Intézet

 

Oktatott tárgyak

 

Életkorhoz kötődő pszichopatológia és pszichodiagnosztika

Gyermek pszichodiagnosztika

Pszichológus etika és jogi alapismeretek – előadás és gyakorlat

 

Kutatási témák

családi és párkapcsolatok, egészségpszichológia, szülés-születés pszichológiája, spiritualitás, kvalitatív módszertan, rendszerszemlélet

 

Vendégoktatás

2015                   “Emotions in the Family home: environmental and systemic research” – workshop in the Center for Public Administration and Public Policies (CAPP) of the Institute of Social and Political Sciences – Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa)

2015                   Sallay V., Martos T.: „Sokatmondó érzelmek az otthon terében: az Otthon Érzelmi Alaprajza módszer családterápiás alkalmazása”.  Műhely a Magyar Családterápiás Egyesület szervezésében

 

Ösztöndíj

2015                   Erasmus+ oktatói mobilitás ösztöndíj, Center for Public Administration and Public Policies (CAPP) of the Institute of Social and Political Sciences – Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa)

 

Nyelvismeret     angol (jó), francia (jó)

Tagság               Magyar Pszichológiai Társaság, Környezetpszichológiai és Pozitív Pszichológiai szekciói – tag,

Magyar Családterápiás Egyesület – tag

Publikációs lista

Sallay V, Martos T. (2015). A gyermekkori otthon fényei és árnyai. MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA 7:(2) pp. 11-16.

 

Sallay V. (2015). Előszó a magyar kiadáshoz. A kvalitatív megközelítés és a Grounded Theory szerepe a társadalomtudományi kutatásokban. In: Corbin J, Strauss A.

A kvalitatív kutatás alapjai: A Grounded Theory elemzési módszer technikája és eljárásai. Budapest: L’ Harmattan; SE EKK Mentálhigiéné Intézet; Sage , 2015. pp. 9-22.

 

Martos T, Sallay V. (2014). Pár-baj: Mit tesz a stressz a kapcsolattal – és hogyan bánik a kapcsolat a stresszel?MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA 6:(1) pp. 38-42.

 

Martos T, Sallay V. (2014). Rejtett kapcsolati szerződéseink 1. MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA 6:(2) pp. 24-28.

 

Martos T, Sallay V. (2014). Rejtett kapcsolati szerződéseink 2. MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA 6:(3) pp. 20-24.

 

Martos T, Sallay V. (2014). Rejtett kapcsolati szerződéseink 3.: “Szerződésminták”

MINDENNAPI PSZICHOLÓGIA 6:(4) pp. 20-23.

 

Martos Tamás, Sallay Viola, Szabó Tünde, Lakatos Csilla, Tóth Vajna Rita (2014). A Kapcsolati Elégedettség Skála magyar változatának (RAS-H) pszichometriai jellemzői. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 15:(3) pp. 245-258.

 

Martos Tamás, Sallay Viola, Désfalvi Judit, Szabó Tünde, Ittzés András (2014). Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 15:(3) pp. 289-303.

 

Sallay V, Martos T. (2014). Pillantás a falak mögé: Sokat mondó érzelmek az otthon terében

PARADIGMA: CSALÁD- ÉS PÁRTERÁPIÁS MAGAZIN, A MAGYAR CSALÁDTERÁPIÁS EGYESŰLET KIADVÁNYA 2:(2) pp. 32-35.

 

Sallay Viola, Martos Tamás (2014). Az Otthonnal való Elégedettség Skála kidolgozása és pszichometriai jellemzői.MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 15:(3) pp. 277-288.

 

Sallay Viola, Martos Tamás, Földvári Mónika, Szabó Tünde, Ittzés András (2014) A Rosenberg Önértékelés Skála (RSES-H): alternatív fordítás, strukturális invariancia és validitás. MENTÁLHIGIÉNÉ ÉS PSZICHOSZOMATIKA 15:(3) pp. 259-275.

 

Tomcsányi Teodóra, Sallay Viola, Szabó Tünde, Kiri Edit A, Csáky-Pallavicini Krisztina, Horváth-Szabó Katalin, Martos Tamás (2014). Spiritualität in der psychodramatischen Praxis: Eine qualitative Analyse der Erfahrungen ungarischer PsychotherapeutInnen. ZEITSCHRIFT FÜR PSYCHODRAMA UND SOZIOMETRIE (ZPS) 13:(1) pp. 27-50.

 

Martos T, Sallay V, Kézdy A. (2013). Everyday goals, religious motivations, and well-being: the mediating role of emotions.STUDIA PSYCHOLOGICA 55:(3) pp. 221-227.

 

Sallay V, Martos T. (2013) Transzgenerációs kapcsolatrendszerek szobrai

In: Ittzés Gábor (szerk.) Cura mentis — salus populi: Mentálhigiéné a társadalom szolgálatában: Ünnepi kötet Tomcsányi Teodóra 70. születésnapjára / Festschrift für Teodóra Tomcsányi zum 70. Geburtstag.Budapest: Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, 2013. pp. 259-273.

Sallay Viola (2013). Elsődleges nem homeosztatikus szükségletek: az utódgondozás motivációja. In: Bányai É, Varga K (szerk.) Affektív pszichológia: Az emberi késztetések és érzelmek világa. Budapest: Medicina, pp. 199-214.

Tomcsányi T, Török G, Csáky-Pallavicini R, Ittzés A, Sallay V, Martos T, Török P. (2013). An Ecumenical, Interdisciplinary, and Integrating Specialization Program in Pastoral Counseling in East Central Europe. JOURNAL OF PSYCHOLOGY AND THEOLOGY 41:(1) pp. 62-77.

Martos T, Sallay V, Nistor M, Józsa P. (2012). Párkapcsolati megküzdés és jóllét – a Páros Megküzdés Kérdőív magyar változata. PSYCHIATRIA HUNGARICA 27:(6) pp. 446-458.

Martos T, Sallay V. (2012). A rendszerszemléletű családkonzultáció és a segítő beszélgetés lehetőségei a gyermekszületés körüli időszakban. In: Török Sz, Kun J (szerk.) Fejezetek a laktációs szaktanácsadó képzés törzsanyagához. Budapest: Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet, . pp. 191-205.
Sallay Viola (2008). Az önmagunkra találás helyei: környezeti önszabályozás elmélet és kutatás tükrében. ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 10:(3-4) pp. 145-161.

Sallay Viola, Dúll Andrea (2006). “Érezd magad otthon!”: Az otthonhoz fűződő viszony projektív, környezetpszichológiai szempontú vizsgálata. MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 61:(1) pp. 35-52.

 

Konferenciaszereplések – külföldi

 

2015                      Sallay V “Emotions in the Family home: environmental and systemic research” (invited lecture).  2nd Portuguese Congress of Positive Psychology, Center for Public Administration and Public Policies (CAPP), Institute of Social and Political Sciences – Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa), 2015. 09. 11-13.

 

2013                      Sallay V, Martos T, Császár N, Kováts D, Békés J, Dúll A.: „Emotional Map of the Home Interview: Research and Practice” In: 8th Congress of the Eurpoean Family Therapy Association. Abstract Book. Konferencia helye, ideje: Istanbul, Törökország, 2013.10.24-2013.10.27.p. 90.

 

 

                              Martos T, Sallay V. : “Personal Project Analysis Schedule for Couples – a new assessment tool for couple therapy” In: 8th Congress of the Eurpoean Family Therapy Association. Abstract Book. Konferencia helye, ideje: Istanbul, Törökország, 2013.10.24-2013.10.27.p. 49.

 

2011                      Tomcsányi T, Sallay V, Martos T, Ittzés A, Szabó T, Török P.: „Spirituality of Helping and Non-Helping Professionals: Quantitative and Qualitative Approaches” In: New Movements in Religion: Theories and Trends: 10th Conference of the European Association for the Study of Religions. Budapest, Magyarország, 2011.09.18-2011.09.22. Budapest: p. 76.

 

Konferenciaszereplések – hazai

 

2015                      Sallay Viola, Martos Tamás “Fontos célok és fontos kapcsolatok – kapcsolati szerződések kvalitatív elemzése” Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIV. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Eger, 2015. május 28-30.

 

2014                      Sallay Viola, Martos Tamás, Császár-Nagy Noémi, Kováts Daniella, Békés Judit, Dúll Andrea „Krónikus betegséggel élő családok otthonának érzelmi

alaprajza – kutatási eredmények és gyakorlati következtetések” Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Marosvásárhely, Románia, 2014. május 15-17.,

 

2012                      Sallay V, Császár N, Kováts D, Békés J, Dúll A.: „A pszichoszociális állapot és az otthon terében zajló önszabályozási folyamatok mérése kvantitatív és kvalitatív mérőeszközök kombinációjával, krónikus betegséggel élők körében” In: Vargha András (szerk.) A tudomány emberi arca: A Magyar Pszichológiai Társaság XXI. Országos Tudományos Nagygyűlése : Kivonatkötet. p. 168. Szombathely, Magyarország, 2012.05.30-2012.06.01.

 

2010                      Sallay V, Császár N, Kováts D, Békés J, Dúll A. „Krónikus betegséggel élők pszichoszociális állapotfelmérése kvantitatív és kvalitatív mérőeszközök kombinációjával” Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XIX. Nagygyűlésén, Pécs, 2010. május 28-30.

 

2008                      Sallay V, Dúll A, Brózik P, Kántor Á. „Módszertani lehetőségek az otthonhoz fűződő viszony kontextuális kutatásában” Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVIII. Nagygyűlésén, Nyíregyháza, 2008. május 26-28. 

 

2006                      Sallay V, Dúll A. „Az otthonhoz fűződő viszony képei és narratívumai: Egy projektív, környezetpszichológiai szempontú vizsgálatsorozat eredményei” Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XVII. Nagygyűlésén, Budapest, 2006. május 25-27.

 

MTMT link: https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?lang=0&AuthorID=10022678%2520%2520