Dr. Palatinus Zsolt

 

Email: zsolt.palatinus@gmail.com

CV

Egyetemi tanulmányait az SZTE BTK Pszichológia tanszékén végezte. PhD fokozatát a University of Connecticut Pszichológia tanszékén, a CESPA (Center for the Ecological Study of Perception & Action) kutatóintézetében nyerte el. Ezt követően a University of Southern Mississippi, majd a University of the Pacific munkatársaként szerzett oktatási és kutatói tapasztalatokat. Elsősorban az vizuális, auditoros és haptikus észlelés, felismerés kölcsönhatásokra (nem leképezésekre) bontott vizsgálata érdekli, de dolgozik a differenciális tanulás, kognitív átmenetek előjelzése, diagnosztikus és prosztetikus eszközfejlesztés, egyéni és társas affordanciák területén is. Oktatóként legfontosabb feladata a pszichológia alapproblémáinak, a kutatásmódszertan és statisztika klasszikus és modern fogásainak ismertetése.

Oktatott kurzusok

Statisztika, Általános lélektan, Észlelés

Reprezentatív közlemények

Szokolszky, A., Palatinus, K. and Palatinus, Z. (2015) A reziliencia mint a komplex dinamikus fejlődési rendszerek sajátossága. [Resilience: property of complex dynamic developmental systems.] Applied Psychology 15(1), 43-60

Doyon, J. K., Hajnal, A., Wagman, J.B., McGathy, M., Clark, J.D & Palatinus, Z. (2015) Are we overthinking it? Haptic perception of geographic slant is accurate when embedded within secondary task Journal of Vision 15(12).

Palatinus, Z., Kelty-Stephen, D. G., Kinsella-Shaw, J., Carello, C., & Turvey, M. T. (2014). Haptic perceptual intent in quiet standing affects multifractal scaling of postural fluctuations. Journal of Experimental Psychology, Human Perception and Performance, 40(5) 1808-18.

Michaels, C. F., & Palatinus, Z. (2014). A ten commandments for ecological psychology. In L. Shapiro (Ed.), Routledge Handbook of Embodied Cognition. (pp. 19-28). New York: Taylor & Francis.

Palatinus, Z., Dixon, J. A., & Kelty-Stephen, D. G. (2013). Fractal fluctuations in quiet standing predict the use of mechanical information for haptic perception. Annals of Biomedical Engineering, 41(8) 1625-34. (Invited article for special issue “New Perspectives in Human Movement Variability” edited by Thurmon Lockhart).

Palatinus, Z., Carello, C., & Turvey, M. T. (2011). Principles of part–whole selective perception by dynamic touch extend to the body. Journal of Motor Behavior, 43(2) 87-93.

Palatinus, Z., Carello, C., & Turvey, M. T. (2009). Perceiving by dynamic touch with and without hands. In J. B. Wagman & C. C. Pagano (Eds.), Studies in perception and action X (pp. 66-69). New York: Taylor & Francis.