Dr. Jámbori Szilvia

Egyetemi adjunktus

Szociál-és Fejlődéspszichológiai Tanszék

Szoba: SZTE BTK Főépület, 421 szoba

Telefon: +36 62 544 000/3243

E-mail: szilvia.jambori@psy​.u-szeged.hu

Fogadóóra: Megtekint

 

Jámbori Szilvia pszichológia szakos diplomát 2000-ben szerzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen (jelenleg Debreceni Egyetem) Pszichológia Intézetében. 2000-2003 doktori képzésben vett részt a Debreceni Egyetemen. Ennek keretén belül Erasmus ösztöndíjjal egy szemesztert töltött Németországban a Martin Luther Egyetemen (Halle-Wittenberg). Phd fokozatot 2004-ben szerzett a Debreceni Egyetemen. Disszertációjában a családi és iskolai szocializáció hatását vizsgálta a serdülők jövő-orientációjára. 2003 óta dolgozik a Szegedi Egyetem Pszichológia Intézetében.

Pszichológusi gyakorlattal 2004 óta rendelkezik. Óraadó pszichológusként dolgozott nevelési tanácsadóban, családsegítő szolgálatnál és iskolapszichológusként.

Oktatott kurzusok:

Fejlődéslélektan I-II. gyakorlat, Fejlődéslélektan II. előadás, Neveléspszichológia II. előadás, Bevezetés az iskolapszichológiába, Fejlődéslélektani kutatásmódszertan, Vezetett kutatómunka, Fejezetek a fejlődéslélektan köréből

Reprezentatív publikációk:

Jámbori, Sz (2006): Családi és iskolai környezet hatása a fiatalok teljesítménymotivációjára és versengés iránti attitűdjére. Alkalmazott pszichológia 4. 41-63.

Jámbori Sz (2007): Hogyan tervezik a serdülők a jövőjüket? SZEK JGYF Kiadó, Szeged

Jámbori, Sz. (2010): Család és iskola- a viselkedés környezeti meghatározói In: Zsolnai A., Kasik L. (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Jámbori, Sz., Varga, V. (2010): Az általános és középiskolai fejlesztés alapjai. In: Zsolnai A., Kasik L. (szerk.): A szociális kompetencia fejlesztésének elméleti és gyakorlati alapja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Zsolnai, A., Kinyó, L., Jámbori Sz. (2012): Szocializáció, szociális viselkedés, személyiségfejlődés. In: Csapó, B. (szerk): Mérlegen a magyar iskola. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest