Dr. Kőrössy Judit

Egyetemi docens

Szoba:       SZTE BTK főépület, 0421

Telefon:     +36 62 544 000/3243

E-mail:        judit.korossy@gmail.com

Fogadóóra: Megtekint

 

Pszichológusi diplomáját az ELTE BTK-n szerezte. Ugyancsak az ELTE Bölcsészettudományi Karán szerezte meg a PhD fokozatát (Pszichológiai Doktori Iskola). 1992-től dolgozik a Szegedi Tudományegyetem (korábban József Attila Tudományegyetem) Bölcsészettudományi Kar Pszichológiai Intézetében (korábban Pszichológia Tanszék). Pályája kezdetén az iskolai szocializáció egyes kérdéseivel és az énkép fejlődésével foglalkozott, később a szülői nevelés meghatározóival, főként a fejlődésről és nevelésről szóló vélekedésekkel. Újabban a gyerekek és serdülők szociális reprezentációjának néhány kérdését elemzi elméleti és empirikus munkák keretén belül.

 

Oktatott kurzusok:

 

Fejlődéslélektan, Fejlődéslélektan kutatásmódszertan, Családi szocializáció, Fejezetek a fejlődéslélektan köréből, Bevezetés a deviancia pszichológiai magyarázataiba, Szocializációs zavarok és következményeik

 

Reprezentatív publikációk:

 

Énkép és önértékelés az iskolai sikeresség tükrében: Neveléselmélet és iskolakutatás V/4. (1986). OPI., 5-81.

Az énkép és összefüggése az iskolai teljesítménnyel. In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Szerk.: Mészáros Aranka. ELTE Ötvös Kiadó. Bp1997. 67-85.

Énkép és éntudat fejlődése. In: Pszichológia tanároknak. Szerk. N. Kollár K., Szabó É. Osiris Kiadó, Bp. 2004. 51-73.

Gyermekek – ahogy a felnőttek látják. Monográfia. Eötvös József Könyvkiadó, 2006.

Kőrössy Judit: Mit tudnak az óvodások a felnőttek világáról? Óvodások szociális reprezentációja. In: Társadalomlélektani Műhely I. (Szerk: Szabó É., Kőrössy J.) JatePress, Szeged, 2009.

Kőrössy, J., Csabai, M., Kékesi, M.: Pursuing happiness: ideas of Hungarian students about life goals and determinants of happiness. In: P. Cunningham, N. Fretwell (Eds) Lifelong Learning and Active Citizenship. CiCe Thematic Network Project. Institute for Policy Studies in Education. London Metropolitan University, 2010.

Kőrössy Judit, Kékesi Márk, Csabai Márta Boldogság – itthon vagy külföldön? Szegedi fiatalok nézetei a boldogságról és a külföldi munkavállalásról. In Kőrössy Judit, Kőváry Zoltán (szerk.) Fiatalok biztonságkeresési stratégiái az információs társadalomban. SZTE, BTK Pszichológiai Intézet, Szeged, 2012.