Dr. Szabó Éva

Habilitált egyetemi docens, intézetvezető, tanszékvezető,

Szociál- és fejlődéspszichológiai Tanszék

Szoba:      SZTE BTK főépület, 0417

Telefon:    (62) 544-000/3243

Email:        szeva64@gmail.com

Weblap:    https://sites.google.com/site/szaboeva64szeged/

Tanszékvezetői fogadó óra: Megtekint

 

Szabó Éva egyetemi tanulmányait az Kossuth Lajos Tudományegyetemen (jelenleg Debreceni Egyetem) végezte. Pályáját iskolapszichológusként kezdte egy debreceni általános iskolában. Emellett a Kossuth Lajos Tudományegyetem pszichológiai tanszékén kezdett oktatni szociálpszichológiát. 1991-ben Szegedre költözött, ahol egy évet a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanított, majd jelenlegi munkahelyére került, ahol azóta is oktatóként dolgozik. PhD fokozatát az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai doktori iskolájában szerezte, a Szocializáció és Társadalmi folyamatok Pszichológiája Alprogram keretében. Disszertációjának témája a szülők és pedagógusok neveléssel kapcsolatos nézeteinek vizsgálata volt.

A Tanácsadás és iskolapszichológia szakirány vezetője. 2009-ben az ELTE-n habilitált. 2013 óta a Pszichológiai Intézet vezetője. 2014 óta a Szociál és fejlődéslélektani Tanszék vezetője.

 

Kutatási területei:

A társadalmi folyamatok reprezentációjának feltárása, iskolapszichológiai vonatkozású gyakorlati kutatások:

Tanulást támogató pszichológiai erőforrások, beállítódások kutatása (elköteleződés, mindset, énhatékonyság, felelősségérzet), a tanári kiégés vizsgálata, diákok kiégésének és az egyetemi lemorzsolódás problémájának vizsgálata.

2009-ben megalapította a Dél-alföldi iskolapszichológiai módszertani központot. A vezetése alatt működő szervezet célja a gyakorlatban dolgozó szakemberek összefogása és szakmai továbbképzése.

2012-től az MPT Iskolapszichológia szekciójának elnöke.

2014-ben megszervezte és elindította a Pedagógiai szakpszichológus szakirányú továbbképzést.

 

Oktatott kurzusok:

BA szinten: Szociálpszichológia I, III, előadások és gyakorlatok, Bevezetés az iskolapszichológiába

MA szinten: Szociálpszichológia, Iskolapszichológia elméletei és módszerei, Intervenciós módszerek az iskolában

Pedagógiai szakpszichológus képzésben: Iskolapszichológia I, II, III.; Pszichoedukáció az iskolában

 

Reprezentatív publikációk:

Szabó Éva – Kékesi Márk (2016) A felelősség koncentrikus szerkezetének vizsgálata középiskolások körében. Alkalmazott Pszichológia 2016/2 53-68 DOI: 10.17627/ALKPSZICH.2016.2.53.

Szabó Éva – Labancz Ágnes (2015) „Én nem helyeslem, de a többiek biztosan”- Normák és vélt normák működése és mérése iskolai osztályokban. In Kovács J. (szerk.) Szociálpszichológiai tanulmányok a Szociál- és Munkapszichológiai Tanszék fennállásának 25. évfordulójára. Debreceni Egyetem, Debrecen. ISBN 978-963-318523-0; 77-97.

Balázs Jagodics – Éva Szabó (2014) Job demands versus resources: workplace factors related to teacher burnout. In, Practice and Theory in Systems of Education, Volume 9 Number 4, 377-390.

Szabó, Éva – Kékesi Márk (2014): Success Perception Embedded in the Experience of Adverse Social Selection of a Post-Communist Transition Society. Belvedere Meridionale XXVI. 4. 95–109. pp

Szabó Éva (2012) A serdülők sikeresség felfogása. A siker mint társadalmi érvényesülési cél az információs társadalom korában. In Kőrössy Judit és Kőváry Zoltán (szerk.) Fiatalok biztonságkeresési stratégiái az információs társadalomban. Primaware, Szeged. e-book: ISBN 987-963-306-153 , 9-35.

Szabó Éva – Virányi Barbara (2011) Az iskolai kötődés jelentősége és vizsgálata. Magyar Pedagógia 111. évf. 2. szám 111-125.

Szabó Éva  (2009) A szegénység és más társadalmi problémák, ahogy a serdülők látják. In Szabó É. És Kőrössy J. (szerk.) Ezerarcú reprezentáció. Jatepress, Szeged. 39-61.

Szabó Éva (2006): Szeretettel és szigorral. Az iskolai nevelés problémái a szülők és a tanárok szemszögéből. Akadémiai Kiadó. (Monográfia)