Mihalik Árpád

Mihalik Árpád

Egyetemi tanársegéd

Szociál-és Fejlődéspszichológiai Tanszék

6722 Szeged, Egyetem u. 2.

Szoba: SZTE BTK főépület, 0420
Email: arpi.mihalik@gmail.com

Mihalik Árpád egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézetében végezte (2005-2010). Doktori képzésben abszolvált az Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szocializáció és társadalmi folyamatok alprogramján (2010-2013). Disszertációjának témája az online játékok társadalmi hatásainak vizsgálata. A Szegedi Tudományegyetem Pszichológia Intézetének munkatársa 2014 óta. 2010 és 2013 között gyakorlatot szerzett a kutatás-fejlesztés területén, kutatási gyakornokként.

Kutatási területek:

Online játékok pszichológiai hatásai, Közösségi oldalak pszichológiája, Közösségi médiahasználat, Csoportok motivációs lehetőségei

Oktatott kurzusok:

Alkalmazott pszichológia, Szociálpszichológia, Differenciált kutatásmódszertan, tanárképzésben oktatott tárgyak

Reprezentatív publikációk:

Mihalik, Á., Szabó, É., Kovács, P. (2014): A gyermekek számítógép és internethasználatának szülői kontrollja ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 1:(1) pp. 47-58.

Mihalik, Á. (2014): Virtuális őrület – játékos munka, játékos oktatás, játékos élet, játékipar Előadás, INFOTÉR konferencia: Balatonfüred

Mihalik, Á., Szabó, É. (2013): Hatékony szülői eszközök feltérképezése, a gyermek számítógép- és internethasználatának egyensúlyban tartása érdekében In: Vargha András (szerk.) Kapcsolataink világa: Magyar Pszichológiai Társaság XXII. Országos Tudományos Nagygyűlés : Kivonatkötet. (ISBN:978-963-87915-8-0)

Mihalik, Á. (2013): Review of the book Cyber-safe kids, cyber-savvy teens, Helping young people learn to use the internet safety and responsibly, by Nancy E. Willard JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS 2:(3) pp. 187-189. (2013)

Nagygyörgy, K., Mihalik, Á., Demetrovics, Zs. (2012): Az online játékok pszichológiai vonatkozásai In: Gabos Erika (szerk.) A média hatása a gyermekekre és fiatalokra VI.: Balatonalmádi, 2011. 418 p.  Konferencia helye, ideje: Balatonalmádi, Magyarország, 2011.09.26-2011.09.28. Budapest: Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 2012. pp. 242-248. (Kobak könyvsorozat, ISSN 1219-7734; 8.) (ISBN:978-963-08-3034-8)

Mihalik, Á., Nagygyörgy, K. (2012): Mivel van kikövezve a játékfüggőségbe vezető út? – Az online játékfüggőség rizikófaktorainak azonosítása.: Digitális Nemzedék Konferencia, Budapest.