Pszichológia BA

A pszichológus BA képzés célja és felépítése 1. A képzés célja Az SZTE Pszichológiai Intézetében 2006-ban indult meg az első BA évfolyam a bolognai rendszerű oktatás keretében, egyidejűleg a többi képzőhellyel. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; BA), a szakképzettség országosan elfogadott megnevezése: viselkedéselemző. A tanszékünkön folyó pszichológusBA képzés célja olyan szakemberek kiképzése, akik birtokolják a pszichológia tudomány elméleti és gyakorlati alapismereteit, alapvető módszereit, alapszinten járatosak a pszichológia alkalmazott ágaiban, és rendelkeznek olyan szakmai készségekkel és technikákkal, amelyeket a viselkedésmérés és -vizsgálat terén képesek az egyének, csoportok és szervezetek megismerésére és fejlesztésére használni.  Fontos cél, hogy a kiképzett szakemberek rendelkezzenek magas fokú hivatástudattal és etikai érzékenységgel. A képzés biztos alapokat nyújt a további pszichológia MA tanulmányokhoz.A képzés biztosítja továbbá a tanári pálya alapmoduljainak az elsajátítását és olyan nevelési, kommunikációs és humánfejlődési ismereteket nyújt, amelyek a pedagógia és az andragógia mesterszakhoz is megfelelőek

2. A képzés felépítése A képzés 6 félévből áll, és tartalmilag, illetve kreditszámok alapján tömbökre oszlik:

1.ALAPOZÓ MODULOK
(Általános, illetve szakmai alapozó kurzusok)
42 kreditpont
2.SZAKMAI TÖRZSMODULOK A pszichológia alapvető területeinek elméleti és gyakorlati ismeretei ) 75 kreditpont
3.SZAKISMERETI MODULOK
(A törzsanyagot elmélyítő, a pszichológiai ismeretek és készségek alkalmazását erőteljesen igénylő stúdiumok)
59/49 kreditpont
4. SZAKDOLGOZAT 4 kreditpont
Összesen 180 (170)

A képzés folyamán összesen 180 kreditszámot kell teljesíteni, tanári modul felvétele esetén 170 kreditet. A BA képzés keretében a második félévtől tanári vezetéssel önálló kutatómunkákat, u.n.műhelymunkákat kell végezni. A tanulmányok zárásaként szakdolgozatot kell írni, és záróvizsgát kell tenni. A műhelymunkákra, a záróvizsgára és a szakdolgozatra vonatkozó tudnivalók külön menüpontokban találhatóak. 3. Részletes BA hálóterv (nappali és levelező)

Tantárgyak (N) Heti óraszám Kredit Státusz K/V Javasolt szemeszter
ALAPOZÓ MODULOK: 42 kredit
Filozófiatörténet 2k 2 K 1.
Bevezetés a pszichológiába 2k 4 K 1.
Könyvtár és informatikai alapismeretek 2k 2 K 1.
Társadalomismeret 2k 2 K 1.
Anatómia és élettan I. 3k 3 K 1.
Anatómia és élettan I. 2 gyj 2 K 1.
Anatómia és élettan II. 3k 3 K 2.
Anatómia és élettan II. 2 gyj 2 K 2.
Etológia és magatartásgenetika 2k 2 K 2.
Evolúciós pszichológia 2k 2 K 3.
Neuropszichológia 2k 2 K 6.
Statisztika I 2k 3 K 1.
Statisztika I 2 gyj 2 K 1.
Statisztika II. 2k 3 K 2.
Statisztika II. 2gyj 2 K 2.
Informatika 2gyj 2 K 1.
Módszertani alapismeretek 2k 2 K 2.
Módszertani alapismeretek 2gyj 2 K 2.
SZAKMAI TÖRZSMODULOK: 75  kredit
Kísérleti és általános lélektan I. 2k 3 K 1.
Kísérleti és általános lélektan I. 2gyj 2 K 1.
Kísérleti és általános lélektan II. 2k 3 K 2.
Kísérleti és általános lélektan II. 2gyj 2 K 2.
Kísérleti és általános lélektan III. 2k 3 K 3.
Kísérleti és általános lélektan III. 2gyj 2 K 3.
Kísérleti és általános lélektan IV. 2k 3 K 4.
Kísérleti és általános lélektan IV. 2gyj 2 K 4.
Fejlődéslélektan I. 2k 4 K 1.
Fejlődéslélektan I. 2gyj 2 K 1.
Fejlődéslélektan II. 2k 4 K 2.
Fejlődéslélektan II. 2gyj 2 K 2.
Neveléslélektan I. 2k 2 K 2.
Neveléslélektan II. 2k 2 K 3.
Személyiséglélektan I 2k 4 K 3.
Személyiséglélektan I. 2gyj 2 K 3.
Személyiséglélektan II. 2k 4 K 4.
Személyiséglélektan II. 2gyj 2 K 4.
Személyiséglélektan III. 2k 4 K 5.
Személyiséglélektan III. 2gyj 1 K 5.
Szociálpszichológia I. 2k 4 K 4.
Szociálpszichológia I. 1gyj 2 K 4.
Szociálpszichológia II. 2k 4 K 5.
Szociálpszichológia II. 2gyj 2 K 5.
Szociálpszichológia III. 2k 2 K 6.
Szociálpszichológia III. 2gyj 2 K 6.
Bevezetés az alkalmazott  pszichológiába 2gyj 2 K 3
Pszichológusi etika, jogi  alapismeretek 2gyj 2 K 3.
Pszichológiatörténet 2k 2 K 4.
Szakdolgozat 4 K 6.
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MODULOK: 59 kredit
Határtudományok: 15 kredit
Pszichiátria 2k 2 K 4.
Pszichiátria 1gyj 1 K 4.
Bevezetés a szociológiába 2k 3 K 2.
Bevezetés a kulturális antropológiába 2k 3 K 3.
Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba 2k 3 K 3.
Bevezetés a vallástudományba 2k 3 K 4.
Differenciált kutatásmódszertan: 12 kredit
Ált. lélektani kutatásmódszertan 2gyj 3 K 4.
Fejlődéslélektani kutatásmódszertan 2gyj 3 K 3.
Személyiséglélketani kutatásmódszertan 2gyj 3 K 5.
Szociálpszichológiai kutatásmódszertan 2gyj 3 K 6.
Alaptudományi tanulmányok: 12 kredit
Fejezetek az ált. lélektan köréből 2k 3 K 5.
Fejezetek a fejlődéslélektan köréből 2k 3 K 5.
Fejezetek a személyiséglélketan körébő 2k 3 K 6.
Fejezetek a szociálpszichológia köréből 2k 3 K 6.
A pszichológia alkalmazásának főbb területei: ebből választható 20 kredit (tanári modul esetén 10 kredit)
Bevezetés az iskolapszichológiába 2gyj 4 V 5.
Bevezetés a nevelési tanácsadásba 2gyj 3 V 5.
Bevezetés a tanácsadás pszichológiájába 2gyj 3 V 5.
Bevezetés a krízisintervencióba 2gyj 3 V 6.
Bevezetés a szervezet- és vezetéspszichológiába 2gyj 3 V 6.
Bevezetés az egészségpszichológiába 2gyj 3 V 6.
Bevezetés a deviancia pszichológiai magyarázataiba 2gyj 3 V 6.
Alapfokú angol szakszóvg olvasás 2gyj 3 V 2.
180 kredit (tanári modul esetén 170 kredit)
Tantárgyak  (AL) Típuskoll/gyj Kredit Státusz K/V Javasolt szemeszter
ALAPOZÓ MODULOK: 42 kredit
Filozófiatörténet koll 2 K 1.
Bevezetés a pszichológiába koll 4 K 1.
Könyvtár és informatikai alapismeretek koll 2 K 1.
Társadalomismeret koll 2 K 1.
Anatómia és élettan I. koll 5 K 1.
Anatómia és élettan II. koll 5 K 2.
Etológia és magatartásgenetika koll 2 K 2.
Evolúciós pszichológia koll 2 K 3.
Neuropszichológia koll 2 K 6.
Statisztika I koll 3 K 1.
Statisztika I gyj 2 K 1.
Statisztika II. koll 3 K 2.
Statisztika II. gyj 2 K 2.
Módszertani alapismeretek koll 3 K 2.
Módszertani alapismeretek gyj 3 K 2.
SZAKMAI TÖRZSMODULOK: 79  kredit
Kísérleti és általános lélektan I. koll 3 K 1.
Kísérleti és általános lélektan I. gyj 2 K 1.
Kísérleti és általános lélektan II. koll 3 K 2.
Kísérleti és általános lélektan II. gyj 2 K 2.
Kísérleti és általános lélektan III-IV. koll 6 K 3.
Kísérleti és általános lélektan III-IV. gyj 4 K 3.
Fejlődéslélektan I. koll 4 K 1.
Fejlődéslélektan I. gyj 2 K 1.
Fejlődéslélektan II. koll 4 K 2.
Fejlődéslélektan II. gyj 2 K 2.
Neveléslélektan I. koll 2 K 2.
Neveléslélektan II. koll 2 K 3.
Személyiséglélektan I koll 4 K 3.
Személyiséglélektan I. gyj 2 K 3.
Személyiséglélektan II. koll 4 K 4.
Személyiséglélektan II. gyj 2 K 4.
Személyiséglélektan III. koll 4 K 5.
Személyiséglélektan III. gyj 1 K 5.
Szociálpszichológia I. koll 4 K 4.
Szociálpszichológia I. gyj 2 K 4.
Szociálpszichológia II. koll 4 K 5.
Szociálpszichológia II. gyj 2 K 5.
Szociálpszichológia III. koll 2 K 6.
Szociálpszichológia III. gyj 2 K 6.
Bevezetés az alkalmazott  pszichológiába gyj 2 K 3
Pszichológusi etika, jogi  alapismeretek gyj 2 K 3.
Pszichológiatörténet koll 2 K 4.
Szakdolgozat 4 K 6.
DIFFERENCIÁLT SZAKMAI MODULOK: 59 kredit
Határtudományok: 15 kredit
Pszichiátria koll 2 K 4.
Pszichiátria gyj 1 K 4.
Bevezetés a szociológiába koll 3 K
Bevezetés a kulturális antropológiába koll 3 K
Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba koll 3 K
Bevezetés a vallástudományba koll 3 K
Differenciált kutatásmódszertan: 12 kredit
Ált. lélektani kutatásmódszertan gyj 3 K 4.
Fejlődéslélektani kutatásmódszertan gyj 3 K 3.
Személyiséglélketani kutatásmódszertan gyj 3 K 5.
Szociálpszichológiai kutatásmódszertan gyj 3 K 6.
Alaptudományi tanulmányok: 12 kredit
Fejezetek az ált. lélektan köréből koll 3 K 5.
Fejezetek a fejlődéslélektan köréből koll 3 K 5.
Fejezetek a személyiséglélketan körébő koll 3 K 6.
Fejezetek a szociálpszichológia köréből koll 3 K 6.
A pszichológia alkalmazásának főbb területei: min.20 kredit
Bevezetés az iskolapszichológiába 2gyj 4 V 5.
Bevezetés a nevelési tanácsadásba 2gyj 3 V 5.
Bevezetés a tanácsadás pszichológiájába 2gyj 3 V 5.
Bevezetés a krízisintervencióba 2gyj 3 V 6.
Bevezetés a szervezet- és vezetéspszichológiába 2gyj 3 V 6.
Bevezetés az egészségpszichológiába 2gyj 3 V 6.
Bevezetés a deviancia pszichológiai magyarázataiba 2gyj 3 V 6.
A kritikai gondolkodás fejlesztése 2gyj 3 V 6.
180 kredit