Etika

Az SZTE Pszichológiai Intézetében fontosnak tartjuk hogy pszichológus hallgatóinkat megfelelően felkészítsük a szakmai etika ismeretére és betartására. Ennek jegyében 2006-ban kidolgoztuk az SZTE BTK Pszichológia Tanszékének (2007 őta intézetének) Etikai Kódexét és Szabályzatát, felállítottuk a Tanszéki Etikai Bizottságot, valamint bevezettünk több etikai szabályt és eljárást. A legfontosabbak:

  • Az első évesek tanulmányaik megkezdése után közvetlenül pszichológus hallgatói esküt tesznek.
  • A végzős hallgatók az államvizsga befejeztével pszichológusi esküt tesznek.
  • A tanszéken végzett diák kutatások megkezdése előtt etikai nyilatkozatot kell eljuttatni a Tanszéki Etikai Bizottsághoz.
  • A szakdolgozóknak szakdolgozatukhoz csatolniuk kell (belekötve a szakdolgozatba) a szakdolgozati etikai nyilatkozatot.

Az alábbiakban külön pontokban megtalálhatóak a fenti eljárásokhoz tartozó dokumentumok, illetve egyéb hasznos, az etikai normák ismeretét betartását elősegítő ismeretek.